Nytt senter for bekjempelse av aids

Maputo- KI (KAP) - Et nytt senter for bekjempelse av aids har begynt sin virksomhet i Mosambik. Ved prosjektet i hovedstaden Maputo dreier det seg om et initiativ fra den romerske basismenigheten Sant'Egidio i samarbeid med det italienske utenriksdepartementet og oppdageren av hiv-viruset og president for den internasjonale aidsstiftelsen, professor Luc Montagnier, melder det romerske misjonsnyhetsbyrået Fides. Med dette pilotprosjektet er det for første gang mulig med forebyggende behandling under svangerskapet, heter det. De medisinene som brukes, betyr en drastisk redusert infeksjonsfare for barn i mors liv.

Programmet for bekjempelse av aids drives i samarbeid med helsedepartementet i Mosambik, og ser også på bekjempelsen av de andre infeksjonssykdommene som opptrer i forbindelse med en aidsinfeksjon, lettere tilgang til aidstester og holdningskampanjer og utdannelse av et innfødt pleiepersonale. Sant'Egidio har overtatt prosjektledelsen. Prosjektet skal i samarbeid med Verdensbanken også spres til andre land i det sørlige Afrika. Det anslås at i Mosambik har det siden aids dukket opp dødd rundt 250.000 mennesker av sykdommen - bare i 1999 var det 100.000 døde. I Mosambik lever det rundt 150.000 barn som har mistet foreldrene av aids.

I følge Verdens Helseorganisasjon WHOs siste tall har hittil rundt 50 millioner mennesker over hele verden blitt smittet med hiv. 16 millioner er allerede døde av sykdommen, mens 33 millioner mennesker, særlig i Afrika og Sørøst-Asia, i dag har aids. I 1999 døde det på verdensbasis 2,6 millioner mennesker av aids - hele 2,2 millioner av dem i Afrika, og 5,6 millioner mennesker ble smittet. Blant de 23 millioner aidssyke i Afrika er 55% kvinner.

Ungdom mellom 15 og 24 år utgjør med sine 11 millioner en tredjedel av de aids-smittede. I følge FNs barneorganisasjon UNICEF blir hvert minutt fem barn smittet med hiv. Ved slutten av år 2000 vil tallet på aids-foreldreløse være på rundt 13 millioner.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 13.01.2000, sist endret 13.01.2000 - 11:28