Diplomatiske forbindelser med 173 land

Vatikanet- KI (Zenit) - Skikken med ambassadører til Vatikanet stammer fra 1400-tallet. Da begynte Spania, Frankrike, republikken Venezia og datidens viktigste europeiske stormakter å utnevne faste representanter ved det pavelige hoff, mens de mottok apostoliske nuntier som utsendinger fra paven i sine hovedsteder.

Det er unødvendig å si at det diplomatiske korps som er akkreditert til Vatikanet har endret seg betydelig siden da. Den mest åpenbare forandringen er antallet, siden det i dag er 170 land fra hele verden som har ambassadører i Vatikanet. I tillegg er det spesielle avtaler mellom Vatikanet og Russland, Sveits og palestinske PLO. Et fjerde eksepsjonelt tilfelle er Den suverene Militærordenen av Malta, hvis uavhengighet er internasjonalt anerkjent, selv om den bare har et slott på øya Malta som sitt territorium.

De landene som sist opprettet forbindelser med Vatikanet er Yemen og to øygrupper i Oceania - republikken Palau og Cook Islands. Ettersom det er 185 land som er representert i FN, er det lett å se at de "svarte hull" i Vatikanets diplomati raskt reduseres. Men det er fortsatt ingen forbindelser med Roma fra de landene som fortsatt utgjør den marxistiske blokken: Kina, Nord-Korea og Vietnam, eller, med unntak av Yemen, den islamske blokken - det viktigste landet her er Saudi-Arabia.

Vatikanet er opptatt av å opprettholde hjertelige og offisielle forbindelser til alle land, og i de siste månedene har pressen meldt om arbeid for å etablere nuntiaturer i Kina, Vietnam og Nord-Korea. Gjennom slike avtaler håper Kirken å forsvare retten til religionsfrihet for katolikker i alle verdens land.

Zenit 10. januar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 14.01.2000, sist endret 14.01.2000 - 14:33