Diplomatiske forbindelser med Vatikanet

Manama - KI (KAP/VIS/Zenit/CWN) - Golf-emiratet Bahrain vil opprette fulle diplomatiske forbindelser med Vatikanet, meldte landets utenriksdepartement onsdag. Vatikanet vil åpne et apostolisk nuntiatur i hovedstaden Manama, og Bahrain vil opprette en ambassade i Roma. Avtalen er inngått i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser av 18. april 1961.

Dette øker antallet land som har diplomatiske forbindelser med Vatikanet, til 171, men i tillegg til disse kommer Russland, Sveits og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO, som Vatikanet har offisielle forbindelser med uten å utveksle ambassader og nuntiaturer.

Bahrain består av 33 øyer like utenfor kysten av Saudi-Arabia. 94,7% av oljestatens rundt 600.000 innbyggere bekjenner seg til islam, 1,3% er hinduer og 1,2% kristne. De ca 30.000 kristne er først og fremst innvandrere fra andre land, hovedsakelig Filippinene. De betjenes av bare ett sogn med tre prester. Sognet står under jurisdiksjon av det apostoliske vikariat av Arabia.

Bahrain var under portugisisk styre mellom 1507 og 1662 og deretter under iransk herredømme til 1782. Landet ble et uavhengig fyrstedømme året etter, men siden har Iran hele tiden gjort krav på landet. I 1861 ble det et britisk protektorat, og i 1961 et uavhengig emirat under britisk beskyttelse. I august 1971 ble landet etablert som en uavhengig stat. Landets utenrikspolitikk er pro-vestlig. I 1989 vant landet tilbake sin betydning som det viktigste finansielle sentret ved Den persiske Golf, etter å ha kommet over de negative virkningene av krigen mellom Iran og Irak. Under Golfkrigen i januar/februar 1991 samarbeidet Bahrain aktivt med den USA-ledede internasjonale styrken.

Emiren, sjeik Hamada Ibn Isa Al-Khalifa, var i november i audiens hos pave Johannes Paul II i Vatikanet. For kort tid siden tillot naboemiratet Qatar for første gang byggingen av en katolsk kirke.

I følge nyere historisk forskning var området med de såkalte Golf-statene i vidtgående grad kristnet inntil islams seierrike fremmarsj, delvis også helt frem til det forrige årtusenskiftet.

Kathpress, Vatican Information Service, Zenit og Catholic World News 12. januar 2000; o: pe

av Webmaster publisert 20.01.2000, sist endret 20.01.2000 - 14:20