Martin Luther King på listen over "moderne martyrer"

Washington - KI (KAP/Zenit/CWN) - Den amerikanske svarte borgerrettsforkjemperen Martin Luther King vil bli anerkjent som martyr av Den katolske kirke, melder avisen Boston Globe med henvisning til informasjoner fra bispekonferansen i USA. Hans navn befinner seg på en liste med 24 amerikanske martyrer fra det 20. århundre som bispekonferansen har sendt til Vatikanet.

Pave Johannes Paul II vil i forbindelse med feiringen av Det hellige år den 7. mai spesielt ære martyrene fra det 20. århundre i en økumenisk feiring i Colosseum. En spesialkommisjon i Vatikanet skal velge ut de som skal hedres blant rundt 10.000 navnene som er foreslått av kirkeledere fra hele verden. Paven har spesielt bedt om at ikke-katolske martyrer tas med på listen.

"Martyrologiene" blir nå satt opp på oppdrag fra alle bispekonferansene i verdenskirken. Det tyske "martyrologiet", som allerede er ferdig, har også med martyrer fra andre kristne kirker, som for eksempel den lutherske teologen Dietrich Bonhoeffer. Den amerikanske listen skal også inneholde navnene til fire ordenssøstre som ble myrdet i El Salvador i 1980. Erkebiskopen av San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, som også ble myrdet i 1980, skal også anerkjennes som martyr.

Baptistpastoren Martin Luther King ble myrdet i 1968. Han kan være en kontroversiell kandidat siden han ikke ble myrdet som misjonær eller predikant, men som lederen for en sosial bevegelse. Det har også kommet frem opplysninger om uetisk og umoralsk opptreden i hans liv.

Denne seremonien må ikke blandes sammen med en helligkåring eller saligkåring - det er forbeholdt katolikker og krever en lang og omstendelig prosess.

Kathpress 15. januar, Zenit og Catholic World News 13. januar 2000; o: pe

av Webmaster publisert 20.01.2000, sist endret 20.01.2000 - 14:20