Johannes XXIIIs sekretær benekter utsagn om Fatima

Vatikanet - KI (Zenit) - Biskop Francesco Loris Capovilla, tidligere personlig sekretær for pave Johannes XXIII (1958-63), benekter påstanden til den franske mariologen René Laurentin, som hevder at "det tredje hemmelige budskapet fra Fátima kunne ha blitt avslørt i 1960 under perioden med forberedelser til Det annet Vatikankonsil".

P. Laurentins erklæring ble trykket i en bok skrevet av den italienske journalisten Giuseppe de Carli med tittelen "Breviar for det nye årtusen" (San Paolo). Biskop Capovilla sier at "Laurentin henviser til rykter som var i omløp på den tiden, men det finnes ingen indikasjoner som lar en tro at paven hadde håpet å avsløre hemmeligheten i 1960".

I følge en romersk avis overveier pave Johannes Paul II å avsløre hemmeligheten når han reiser til Fátima i Portugal den 13. mai for å saligkåre to av de tre barna som hadde Mariaåpenbaringer der i 1917 (den tredje jenta er fortsatt i live). Men dette er foreløpig bare et ubekreftet rykte.

Zenit 19. januar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)