Paven utelukker kategorisk kirkelige skilsmisser

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II utelukker kategorisk unntak fra Den katolske kirkes nei til skilsmisser. I en tale sist fredag til dommerne ved den øverste kirkelige ekteskapsdomstol, "Rota Romana", i anledning starten på det juridiske år understreket han at ikke en gang paven har fullmakt til å oppløse et gyldig og fullbyrdet ekteskap. Ekteskapets uoppløselighet er ikke bare en kirkelig lov, men en del av Kirkens lære som definitivt må overholdes, selv om den ikke formelt er forkynt som et dogme. Kirken har forsvart denne i læren i århundrer, også ofte mot press fra verdens mektige.

Paven gikk utførlig inn på aktuelle spørsmål angående domsavsigelser i kirkelige ekteskapsdomstoler. Han avviste overveielser om at den uvitenheten om ekteskapets uoppløselighet som allerede i dag er svært utbredt blant de som gifter seg, kunne være en grunn til at ekteskapet senere kunne anses for ugyldig. Bare når uvitenheten om ekteskapets uoppløselighet direkte har virket inn på viljen til ekteskapsinngåelse, kan et slikt ekteskap være ugyldig.

Ved katolske ekteskapsdomstoler over hele verden blir hvert år ca 60.000 ekteskap i ettertid erklært ugyldige, det vil si at det egentlig aldri har vært noe ekteskap. Rundt 80% av disse dommene avsies i Nord-Amerika. Sacra Rota Romana er den siste ordinære ankeinstans for ekteskapssaker fra hele verden. Den avsier hvert år 100-150 sisteinstansavgjørelser om ekteskapsannulleringer.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 27.01.2000, sist endret 27.01.2000 - 11:13