Programmet for pavens besøk i Egypt klart

Vatikanet - KI (KAP/VIS/Zenit/CWN) - Programmet for pave Johannes Paul IIs besøk til Egypt er nå klart. Det finner sted fra 24. til 26. februar, og i tillegg til hovedstaden Kairo skal paven besøke Sinaifjellet. Besøket skjer en måned før pavens besøk i Det hellige Land - Jordan, Israel og de palestinske selvstyreområdene.

Paven har gjentatte ganger ytret ønske om å foreta en pilegrimsreise i Det hellige år 2000 i Frelseshistoriens spor. Den planlagte første etappen til Abrahams fødested Ur i det nåværende Irak ble utsatt av de irakiske myndighetene i desember av politiske grunner. Planleggingen av besøket i Egypt har også vært vanskelig, og Vatikanets "utenriksminister", erkebiskop Jean-Louis Tauran, måtte personlig reise til Kairo.

Paven flyr fra Roma om morgenen torsdag den 24. februar. Umiddelbart etter den offisielle velkomstseremonien på flyplassen i Kairo vil paven møte president Hosni Mubarak. Dette vil bli deres sjette besøk - alle de tidligere har funnet sted under Mubaraks besøk i Roma. Deretter avlegger paven en høflighetsvisitt i residensen til den koptisk-ortodokse pave-patriarken Shenouda III med offisiell tittel "pave av Alexandria og patriark av St. Markus sete i Kairo". Deretter drar han til residensen til Storsjeik Mohammed Sayed Tantawi ved Al Azhar-universitetet, som er sunnimuslimenes høyeste læreautoritet.

Om formiddagen på besøkets andre dag feirer paven en messe i den koptisk-katolske katedralen Vår Frue av Egypt i Kairo sammen med den koptisk-katolske patriark Stefanos II Ghattas. Om ettermiddagen vil han holde en tale på et økumenisk møte i kapellet til det inter-rituelle høyere presteseminaret St. Leo den Store i Kairo og møte representanter for andre kirker, katolske og ortodokse (inter-rituell vil si for studenter av ulik ritus).

Høydepunktet på pavens tredagers besøk blir lørdag 26. februar, da han etter en privat messe i det apostoliske nuntiaturet vil reise fra Kairo med helikopter til den lille flyplassen 10 km fra det ortodokse Katarinaklosteret ved foten av Moses-fjellet (Jebel Musa) på Sinaihalvøya. Klosteret ligger bak en beskyttende mur ved foten av det 2.200 m høye fjellet. Det var her Moses etter tradisjonen så den brennende tornebusken, og på fjellet fikk han steintavlene med De ti bud.

Paven vil foreta et privat besøk i klosteret med en klosterkirke som stammer fra 500-tallet. Ikonene der overlevde billedstormen på 600-tallet som nesten de eneste. Etter besøket i klosteret feirer paven en ordets gudstjeneste i en olivenlund utenfor klostermurene ved foten av fjellet Horeb - et annet bibelsk navn på Sinaifjellet. Det er etter tradisjonen stedet hvor Moses så den brennende tornebusken. Derfra flyr han tilbake til Kairo om ettermiddagen og vender tilbake til Roma samme kveld. Vatikanet beklager at det ikke blir noe av et ønsket møte med muslimer og jøder med et tilbakeblikk på de tre religionenes felles historie.

Katarinaklosteret er sentret for den selvstendige ortodokse kirken på Sinai, som i dag i tillegg til klosteret bare omfatter små menigheter i byene på den nesten helt islamiserte halvøya. I økumenisk henseende er kirken i Sinai av spesiell betydning, siden den som eneste ortodokse nasjonalkirken aldri har brutt kontakten med Roma. I tradisjonen fra det første årtusen melder de nye erkebiskopene av Sinai fra til biskopen av Roma om sitt valg og sin vigsling.

Reisen til Egypt blir pave Johannes Paul IIs 90. utenlandsreise. Av de 66 millioner innbyggere i Egypt er ca 1% katolikker og 4,8% ortodokse. Det overveldende flertallet er muslimer.

Kathpress 20. og 24. januar, Vatican Information Service, Zenit og Catholic World News 20. januar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)