Elisabeth Hesselblad saligkåres 9. april

Nu kan Elisabeth Hesselblad saligförklaras och därmed kommer Sverige att få sitt första moderna helgon. På torsdagen gav påven klartecken för saligförklaringen av Elisabeth Hesselblad från Sverige som blev katolik och dog i Rom 1957 efter att ha grundat en ny gren av birgittasystrarnas orden. Påven godkände det mirakel som krävs för att kyrkan officiellt skall godkänna att en person vördas som helgon. Det skedde under ett sammanträde på Vatikanens kongregation för helgonförklaringar i påvens närvaro.

Det högtidliga dekretet lästes upp i närvaro av Moder Tekla Famiglietti, som är generalabbedissa för den gren av birgittaorden som moder Elisabeth Hesselblad grundade, och Sveriges Vatikanambassadör Bo Henrikson. Ett annat dekret gällde påven Johannes XXIII, som dog 1963 efter att ha öppnat det andra vatikankonciliet. Helgonförklaringskongregationens prefekt ärkebiskop José Saraiva Martins jämförde Moder Elisabeths och Johannes XXIII:s engagemang för de kristnas enhet. "I detta ekumeniska sammanhang framträder särskilt den vördnadsvärda Elisabeth Hesselblad, som ständigt engagerade sig för strävan efter enhet, särskilt med lutheranerna och hela den protestantiska världen", sade han till påven.

Nu kan Elisabeth Hesselblad saligförklaras när som helst. Det är näst sista steget i en helgonförklaringsprocess och innebär att en person kan vördas som ett helgon av en orden eller ett stift. För en kanonisering krävs att ett mirakel till skall ha ägt rum efter att någon bett om personens förbön efter dennes död. Kanonisering innebär att personen skrivs in i kyrkans kanon, alltså helgonkalendern för hela världen.

Ännu har inget datum för Moder Elisabeths saligförklaring offentliggjorts av Vatikanen, men Moder Tekla Famiglietti säger till Vatikanradion att det blir den 9 april. Hon beskriver Moder Elisabeth som en ny Birgitta för vår tid:

"Jag är så full av glädje att Moder Elisabeth blir helgonförklarad den 9 april och jag är säker på att alla som hör min röst idag är lika glada som jag för att denna kvinna från Sverige blir helgon. Hon är en andra Birgitta för vår tid. Jag vill också hälsa till er alla i Sverige, alla mina vänner och alla som jag känner så väl, vår kungafamilj, ärkebiskopen och vår (katolske) biskop i Stockholm Arborelius, alla mina systrar. Vi ber för varandra att denna dag skall bli en stor glädje. Jag hälsar välkomna till Rom för att vara nära Moder Elisabeth som blir helgonförklarad."

Saligförklaringsprocessen för Moder Elisabeth öppnades av Roms stift 1988. 1990 avslutades stiftsfasen och processen flyttades över till Vatikanens kongregation för helgonförklaringar. Liksom i de flesta helgonförklaringsprocesser är det mirakel som nu godkänts ett oförklarligt tillfrisknande efter att en sjuk birgittasyster bett om Moder Elisabeths förbön.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/

av Webmaster publisert 30.01.2000, sist endret 30.01.2000 - 19:10