Beijing slår hardt til mot Den katolske kirke

Den katolska kyrkan i Kina har drabbats av nya förföljelser. Enligt Vatikanens missionsnyhetsbyrå Fides försöker regeringen i Peking att suga upp den påvetrogna s k underjordiska kyrkan i den regeringstrogna s k patriotiska kyrkan som inte har någon kontakt med Rom och världskyrkan. Fides uppger att de nya förföljelserna följer en strategi som drogs upp i ett "hemligt dokument" som skrevs i augusti i fjol och som Fides tidigare har publicerat utdrag ur. Fides citerar anonyma källor i katolska kyrkan i Hong Kong som menar att regeringen i Peking nu har börjat tillämpa detta hemliga dokument.

"Tiotals präster i den underjordiska katolska kyrkan har gripits av polisen under de senaste månaderna", skriver Fides. "Minst sex biskopar som inte erkänns av regeringen har försvunnit, somliga redan för tre år sedan. Alla utsätts för påtryckningar för att de skall gå med på att kontrolleras av den patriotiska föreningen. Samma påtryckningar utövas mot katolska familjer i den underjordiska kyrkan. Deras barn utesluts från skolorna och deras kyrkor förstörs."

Fides ger en detaljerad redogörelse för förföljelserna i stiften Shandong, Zhejiang, Fujian och Hebei och nämner särskilt två personer som gripits i Hebeiprovinsen i norra Kina.

Den ene är den 63-årige biskopen Johannes Han Dingxiang från Yongnian. Han greps i slutet av november medan han ledde en reträtt i provinshuvudstaden Shijiazhuang. Ingen vet vad som hänt med honom. Biskop Han hade redan suttit i fängelse i 20 år.

Vidare nämner Fides katoliken Wang Chengqun, som greps i Baoding i Hebei strax före jul och som har sänts till ett arbetsläger. Wang Chenqun har redan griptis sju gånger under de senaste tjugo åren och har tillbringat totalt ett tiotal år i fängelse. Han är delvis förlamad efter ett stroke-anfall i ett arbetsläger 1997.

6 januari utmanade den patriotiska kyrkan påven och den påvetrogna underjordiska kyrkan genom att utan påvens godkännande viga fem biskopar samma dag som påven vigde biskopar i Peterskyrkan. Vatikanen blev överraskad och besviken eftersom man i flera år har försökt överbrygga klyftan mellan den katolska världskyrkan och den regimtrogna patriotiska kyrkan i Kina, som skapades av kommunistpartiet efter att Kian tvingade Vatikanen att stänga sin nuntiatur (ambassad) i Nanking 1951, kort efter Maos revolution.

Det finns inga säkra uppgifter om antal medlemmar i de bägge delarna av den katolska kyrkan i Kina. På sista tiden har många gissat på fem miljoner i den patriotiska kyrkan och åtta miljoner i den växande underjordiska kyrkan.

Vatikanradions skandinaviska avdelning