Biskop Ruiz av Chiapas har gått av

Ciudad de Mexico - KI (KAP/CWN) - Biskop Samuel Ruiz Garcia (75), en av symbolskikkelsene for det kirkelige oppbrudd i Latin-Amerika, gikk tirsdag av som biskop av San Cristobal de las Casas i Chiapas i Mexico, etter at pave Johannes Paul II hadde akseptert hans avskjedssøknad. Ruiz har ledet bispedømmet i nøyaktig 40 år, fra den 26. januar 1960, og han har blitt kjent over hele verden som forsvarer for den indianske befolkningen og for sin engasjerte innsats for å få til en fredelig løsning på konflikten i staten Chiapas. Ruiz innleverte sin avskjedssøknad i henhold til kirkeretten da han fylte 75 år i november.

Det er ennå ikke klart hvem som vil etterfølge biskop Ruiz, men spekulasjonene går høyt. I lang tid har det vært ventet at Ruiz' tidligere hjelpebiskop Raul Vera Lopez kom til å bli ny biskop av San Cristobal de las Casas, og pave Johannes Paul II utnevnte ham i 1995 til koadjutor med etterfølgelsesrett. Men for noen uker siden ble den 54-årige Vera i stedet utnevnt til biskop i bispedømmet Saltillo i det nordlige Mexico. Vera mottok utnevnelsen med skuffelse, men han aksepterte den «i lydighet til Den hellige Far».

Observatører antar at Vera i alt for sterk grad hadde nærmet seg Ruiz' linje, som betraktes med skepsis i Roma. Vatikanet fant det på sin plass å understreke når Vera ble forflyttet at «det på ingen måte vil forringe Kirkens innsats for freden og for de åndelige og materielle fremskritt for alle mennesker i Chiapas». Ruiz blir betraktet som en tilhenger av frigjøringsteologien.

Ruiz har i mange år energisk gått inn for en løsning på konflikten mellom de zapatistiske opprørerne i Chiapas og sentralregjeringen i Mexico By. I juni 1998 la han ned sitt verv som leder for den nasjonale meglingskommisjonen CONAI etter at det ikke var kommet til noe gjennombrudd i forhandlingene mellom regjeringen og de indianske opprørerne under sin legendariske leder, subcomandante Marcos.

På grunn av sin innsats for de undertrykte ble biskop Ruiz flere ganger foreslått til Nobels fredspris. Men hans innsats har også tidvis ført til betydelige spenninger i forhold til det kirkelige hierarkiet. Allerede i 1993 prøvde nuntiaturet i Mexico By å tvinge gjennom hans «frivillige» avgang på grunn av angivelige teologiske meningsforskjeller og hans pastorale praksis, men han avviste forslaget. Deretter utnevnte Roma en koadjutor-biskop.

I den siste tid har spenningene lagt seg igjen. Ruiz forkynte allerede sist vår at han følte seg «trett og utslitt». «Når man er gammel og trett, ser man mer bakover enn fremover, og det betyr at det er tid for et bytte», sa han da.

Den pavelige nuntius i Mexico nektet å være til stede ved avskjedsseremonien for biskop Ruiz tirsdag på grunn av «alvorlige» uttalelser fra biskopens tilhengere, i følge nuntiaturet. Erkebiskop Justo Mullor sa at han bestemte seg for ikke å reise til San Cristobal de las Casas etter uttalelser fra patrene Gonzalo Ituarte og Felipe Toussaint som var «svært alvorlige for Vatikanet». Som en kontrast priste han biskop Vera da han ble flyttet til Saltillo og sa at biskop Veras kommentarer ikke var «ubegrunnet og uten kirkelig fornuft».

Nærmere 1.000 mennesker var til stede ved avskjedsseremonien.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 03.02.2000, sist endret 03.02.2000 - 13:41