Ny formann for bispekonferansen

Praha - KI (KAP) - Erkebiskop Jan Graubner av Olomouc ble tirsdag valgt til ny formann for den tsjekkiske bispekonferansen. I en hemmelig avstemming valgte de 16 tsjekkiske biskopene på sitt møte i Praha den 52-årige metropolitten fra Morava (Mähren). Graubner etterfølger Prahas erkebiskop, kardinal Miloslav Vlk, som etter to embetsperioder ikke kunne gjenvelges. Den høyeste posisjonen i den tsjekkiske Kirken blir tradisjonelt annenhver gang besatt av en biskop fra Bøhmen og Morava.

Graubner ble født den 29. august 1948 i Brno. Etter gymnaset fikk han ikke tilgang til noe høyere studium og tjente til livets opphold som arbeider. Først under «Prahavåren» i 1968 kunne han begynne på teologistudiet i Olomouc. I 1973 ble han presteviet. Kort etter avtjente han den toårige verneplikten. Deretter arbeidet han i den kirkelige forvaltning og som sogneprest i flere menigheter. I 1990 ble han utnevnt til hjelpebiskop i Olomouc og i 1992 ble han byens erkebiskop. Han regnes som en representant for den konservative fløyen i den tsjekkiske katolske Kirke.

Felles rådslagninger mellom biskopene fra Bøhmen og Morava er en 150 år lang tradisjon. Fra 1849 tilhørte de den østerrikske bispekonferansen, hvor formannen fra grunnleggelsen til 1885 var erkebiskop Schwarzenberg av Praha. Etter grunnleggelsen av Tsjekkoslovakia i 1918 ble det dannet en egen tsjekkoslovakisk bispekonferanse. Fra 1990 var Prahas erkebiskop Vlk formann.

Med delingen av Tsjekkoslovakia i 1993 ble også bispekonferansen delt. Vlk fortsatte som formann i den tsjekkiske bispekonferansen, og ble gjenvalgt i 1995. Embetsperiodene er 5 år.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 03.02.2000, sist endret 03.02.2000 - 13:41