Troslærekongregasjonen diskuterer dialog med verdensreligionene

Vatikanet - KI (KAP) - Dialogen med verdensreligionene er hovedtema når Vatikanets Troslærekongregasjon har sitt plenumsmøte frem til fredag. Samtidig handler det om Kristi og Kirkens unike og universelle rolle i konteksten av en «religionenes teologi» og en religionspluralisme, erklærer kongregasjonens sekretær, erkebiskop Tarcisio Bertone, til Vatikanradioen.

Kongregasjonen vil også befatte seg med spørsmålet om «tungtveiende forseelser» mot tro, sakramenter og kristen moral. Det tredje punktet er, på bakgrunn av den «feministiske teologi» om forandringen i forholdet mellom kjønnene og om følgene av denne forandringen på forståelsen av seksualitet og det kristne menneskebildet.

Troslærekongregasjonen ledes av kardinal Joseph Ratzinger. På avslutningsdagen vil pave Johannes Paul II sannsynligvis holde en tale til kardinalene, biskopene og ekspertene fra hele verden.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 03.02.2000, sist endret 03.02.2000 - 13:41