De "unerte" kirkene det største hinder i dialogen mellom ortodokse og katolikker

Warszawa - KI (KAP) - Den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios I, har på nytt gjort det klart at det største hinderet for dagens dialog mellom ortodokse kirker og Den katolske kirke er de gresk-katolske kirkene som er forent med Roma, de såkalte unerte kirkene. Den offisielle teologkommisjonen for dialogen mellom de to kirkene skal møtes neste gang i Baltimore i USA i månedsskiftet juni/juli, og da vil dette problemet diskuteres på nytt. Dette sa æresoverhodet for verdens ortodokse kirker sist tirsdag i Warszawa.

Bartholomaios minnet også om de anklagene som særlig den russisk-ortodokse kirke retter mot de unerte kirkene i Vest-Ukraina og Slovakia om at de driver «proselyttisme», det vil si aktiv verving av troende. Først etter oppklaringen av disse vanskelige konfliktpunktene mellom ortodokse og katolikker kan dialogen om andre spørsmål føres videre, fremfor alt om pavens primat. Men patriarken fremhevet at den økumeniske dialogen til tross for disse hindrene har en god sjanse til å utvikles, også takket være gode personlige kontakter mellom overhodene og andre representanter for de ulike kirkene. Han fremhevet det gode forholdet til den polske pave Johannes Paul II.

I Polen er det for tiden strid om byggingen av en ny ortodoks katedral i Warszawa. Kirken er en katedral for den ortodokse militærsjelesorgen og skal bygges på en tomt som eies av det polske Forsvarsdepartementet ved flyplassen Okecie. Den skal romme rundt tusen troende. Den ortodokse militærbiskopen Miron av Hajnowka har ytret håp om at også Forsvarsdepartementet og byforvaltningen i Warszawa vil bidra økonomisk til byggeprosjektet.

Ordinariatskansleren i det katolske erkebispedømmet Warszawa, Grzegorz Kalwarczyk, har offentlig kritisert prosjektet. Biskop Miron minner da om at hans kirke ikke har gjort noe krav på de to gamle russisk-ortodokse militærkirkene i Warszawa, som nå brukes av andre kristne kirker. Han avviser enhver gjensidig innblanding fra kirkene.

Det ortodokse nærværet i Warszawa var i det 20. århundret stadig utgangspunkt for motsetninger. For eksempel ble den opprinnelige ortodokse katedralen i Warszawa ødelagt etter gjenopprettelsen av den polske republikken i 1919, fordi den ble regnet som et symbol på det «tsaristiske herredømmet». Den polske ortodokse kirke er autokefal (selvstendig), og det anslås at den har rundt 700.000 medlemmer. Den ortodokse kirke er fremfor alt tilstedeværende i de landsdelene som grenser til Hviterussland.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 03.02.2000, sist endret 03.02.2000 - 13:41