Klart for nye salig- og helligkåringer

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/VIS/CWN) - Torsdag ble det i Helligkåringskongregasjonen forkynt dekreter som åpner for saligkåring av åtte personer i tillegg til pave Johannes XXIII, samt en helligkåring.

Et dekret forkynte de heroiske dyder til den tyske presten Franz Xaver Seelos (1819-67) fra Kongregasjonen av Den helligste Forløser (Redemptorister - CSSR). Samtidig ble det forkynt et dekret om et mirakel som tilskrives hans forbønn. Han viet seg tjenesten for innvandrede landsmenn i USA.

Tre dekreter forkynte martyriet til tre kristne martyrer i Asia: Nikolas Bunkerd Kitbamrung, sekularprest i Thailand, drept for sin tros skyld i Thailand i 1944; Andreas, legkateket og protomartyr for Vietnam, født i 1625 eller 1626, drept for sin tros skyld i Vietnam i 1644; og Peter Calungsod, filippinsk legkateket, martyrdrept for sin tros skyld på øya Guam i 1672.

Et dekret forkynte et mirakel som tilskrives den salige Katarina Maria Drexels (1858-1955) forbønn. Hun var amerikansk og grunnla Kongregasjonen av Søstre av det hellige Sakrament for indianere og fargede. Hun ble saligkåret i 1988 og vil bli helligkåret i løpet av 2000.

Fire dekreter (i tillegg til det om Johannes XXIII) forkynte mirakler som blir tilskrevet forbønn fra de følgende: Don Kolumba Marmion (født Josef) (1858-1923), irsk benediktiner og prest; Georg (Giorgio) Preca (1880-1962), maltesisk sekularprest, grunnlegger av Selskapet for kristen lære; Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926), indisk, grunnlegger av Kongregasjonen av Søstre av Den hellige Familie; Maria Elisabeth Hesselblad, svensk, grunnlegger av Birgittaordenens svenske gren.

Veien til offisiell anerkjennelse som helgen i Den katolske kirke begynner med en undersøkelse på bispedømmenivå. Deretter, hvis alt går bra, fortsetter saken til Vatikanet, hvor Helligkåringskongregasjonen må forkynne kandidatens «heroiske dyder». På det tidspunkt får kandidaten tittelen Venerabilis, Ærverdig. Hvis han eller hun døde for sin tros skyld, må Vatikanet erklære at det var snakk om et martyrium, og da åpnes det for saligkåring. For de som ikke led martyrdøden kreves det at et mirakel blir godkjent før de kan saligkåres. Etter en saligkåring (beatifisering) får kandidaten tittelen salig. For å bli kanonisert eller helligkåret med tittelen hellig må det for alle salige dokumenteres et mirakel som har skjedd på vedkommendes forbønn.

Kathpress, Zenit og Vatican Information Service 27. januar, Catholic World News 24. og 27. januar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.02.2000, sist endret 03.02.2000 - 13:41