200 millioner ortodokse i verden

Roma - KI (Zenit) - Det er nå 200 millioner ortodokse kristne i verden, og en tredjedel av dem bor i det tidligere Sovjetunionen. I kristenhetens første århundrer, fra 330 til 1453, var Konstantinopel hovedstad for det østromerske riket. Mange teologiske debatter og konsiler ble holdt for å avgjøre disputter om tolkningen av den kristne lære.

Det 4. økumeniske konsil som ble holdt i Kalkedon i 451, endte med splittelse forårsaket av monofysittene, som hevdet at Kristus hadde bare én natur - den guddommelige. Dagens kirker som oppsto av denne splittelsen, er den koptisk-ortodokse kirke i Egypt, den ortodokse kirke i Syria (også kjent som jakobitter), den etiopisk-ortodokse kirke og den syrisk-ortodokse kirke i Malabar i Sør-Italia, også kjent som Thomas-kristne. Den hevdes å være grunnlagt av apostelen Thomas, som i følge tradisjonen led martyrdøden ved Madras. Teknisk sett er disse kirkene ikke «ortodokse» i den forstand som kirkene fra Det store skisma, men de kalles vanligvis det.

Det store skisma oppsto i 1054 mellom de østlige og romerske delene av Den katolske kirke. Delingen skulle bli langvarig og svært smertefull, forverret av innblandingen fra verdslige herskere på begge sider av skillelinjen.

Den østlige ortodokse kirke, med sitt sete i Konstantinopel, ble senere kalt gresk-ortodoks og etter hvert som den spredte seg nordover, russisk-ortodoks og serbisk-ortodoks. Da tyrkerne erobret Konstantinopel i 1453, gikk lederskapet i den ortodokse verden over til den russiske kirken. De moderne grenene av denne kirken inkluderer de rumenske, bulgarske, albanske, ukrainske og karpato-russiske kirkene - alle disse er også representert i USA.

De russiske, ukrainske og andre europeiske ortodokse kirkene ble i praksis innesperret i 70 år i perioden med kommunistisk regime. Men med Berlinmurens fall og oppløsningen av det marxist-leninistiske imperiet har de ortodokse kirkene blomstret opp igjen i disse landene. I de siste få årene har millioner av russere blitt døpt, inkludert mange tidligere medlemmer av kommunistpartiet. Mer enn 6.000 kirker og klostre har blitt bygd eller gjenåpnet, selv om det bør bemerkes at det før revolusjonen i 1917 var 70.000 kirker i det ortodokse Russland.

Etter år med forfølgelse, og dessverre til tider samarbeid med Sovjetregimet, må den ortodokse kirke i dag møte utfordringen fra moderniteten, en utfordring som Den katolske kirke møtte med Det annet Vatikankonsil.

Zenit 28. januar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.02.2000, sist endret 07.10.2018 - 06:04