Ny uro om biskop Ruiz - meldingen om avskjed var falsk

Mexico By - KI (KAP) - Konflikten mellom den apostoliske nuntius i Mexico, erkebiskop Justo Mullor Garcia, og biskop Samuel Ruiz Garcia blusser opp på nytt. I katedralen i San Cristobal de las Casas feiret biskop Ruiz den 25. januar sammen med ni meksikanske biskoper en festgudstjeneste i forbindelse med 40-årsjubileet for hans bispevielse. Før feiringen hadde to biskopsvikarer i bispedømmet San Cristobal de las Casas avgitt erklæringer til media som i følge erkebiskop Mullor var en «en tungtveiende ærekrenkelse av Den hellige Stol». Ruiz delte ikke dette synet og tok sine vikarer i forsvar.

Konflikten ble slått stort opp i meksikanske medier. Noen medier meldte i forbindelse med feiringen noe forhastet at pave Johannes Paul II hadde innvilget avskjedssøknaden som biskop Ruiz sendte Vatikanet i forbindelse med sin 75-årsdag i november. Den falske meldingen ble også gjengitt i noen europeiske nyhetsbyråer (og fant slik også veien til katolsk.no).

De to biskopsvikarene Felipe Toussaint og Gonzalo Ituarte ga i sin uttalelse uttrykk for sin skuffelse over Vatikanets personalpolitikk i Mexico. De viste seg svært skuffet over at biskop Raul Vera, som var koadjutor ved biskop Ruiz' side og fortrolig med situasjonen i bispedømmet, ikke ble ny overhyrde for San Cristobal de las Casas. Vera ble i desember utnevnt til biskop av bispedømmet Saltillo.

De to prestene sier: «Fordi Vatikanet er en stat, følger den pavelige statssekretær en logikk som passer for en Utenriksminister, men ikke for en hyrde. Hans syn på lokalkirken underordner seg et syn som har nasjoner for øye. Når en lokalkirke er ubehagelig for regjeringen, må statssekretæren derfor forsøke å kontrollere den, slik at forbindelsene til nasjonen ikke blir forverret. Dette er et skremmende syn for en Kirke.»

Nuntius Mullor ble opprørt over erklæringen. Selv om han var innbudt til feiringen i San Cristobal de las Casas, så han seg tvunget til å melde avbud siden erklæringen ikke ble trukket tilbake, het det i et kommuniké fra nuntiaturet. Også de to kardinalene Norberto Rivera og Juan Sandoval meldte avbud, og det samme gjorde formannen for den meksikanske bispekonferansen, biskop Luis Morales Reyes av Torreon.

I nuntiaturets erklæring ble det også rettet direkte kritikk mot biskop Ruiz. Kritikken gjaldt hans vielse av 30 permanente diakoner den 18. januar. Diakonvielsene fikk også stor oppmerksomhet i media, selv om en del fakta ble feil gjengitt. For eksempel het det i avisen La Jornada at Ruiz hadde viet mer enn 100 indianske diakoner «og deres hustruer». En del av ritualet hadde i følge avisen bestått i at «en gruppe av eldre diakonisser incenserte med røkelse de som var utvalgt til vielse». Hvem disse angivelige «diakonissene» var, fremgikk ikke av artikkelen. Ruiz hadde i følge La Jornada i en forklaring av ritualet vist til at «diakonissene» fikk vite om kandidatenes kall i drømme, en «viktig faktor i den indianske kulturen».

Biskop Ruiz tok selv stilling til nuntius' anklager. Han stilte seg bak de to biskopsvikarene, men understreket samtidig at han ville ta kontakt med nuntius Mullor Garcia for en oppklaring. Han la vekt på at han selv sto i ubrutt enhet med Den hellige Stol. Ruiz har ledet bispedømmet San Cristobal de las Casas i den sørmeksikanske borgerkrigsrammede provinsen Chiapas i førti år. Over hele verden er han kjent som forsvarer for indianernes rettigheter.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 08.02.2000, sist endret 08.02.2000 - 14:00