Antall katolikker rekordhøyt ved årtusenskiftet

Vatikanet - KI (KAP) - Antallet katolikker i verden er rekordhøyt ved årtusenskiftet. Vatikanet opplyser at 1,045 milliarder mennesker bekjenner seg til Den katolske kirke, noe som er 40 millioner mer enn året før. Dette tilsvarer en andel på 17,4% av verdens befolkning. Også antallet kirkelige medarbeidere har steget, og med 3,7 millioner lå tallet ca 8% høyere enn året før.

Antall prester har hatt en svak økning på verdensbasis, men bare på 0,1% til 404.626. Av dem er 264.202 sekularprester. Verden sett under ett har også en stigning i antall seminarister - antallet steg fra 109.171 til 109.828. Antallet biskoper er også rekordhøyt - 4.439. Den sterkeste økningen er i antallet permanente diakoner som nå er 25.345, og kateketene (2,3 millioner). Tilbakegang har det imidlertid vært for ordenssøstre, som tradisjonelt har vært den største gruppen blant det aktive personellet i Den katolske kirke. Deres antall sank fra 819.278 til 814.779.

En trend som lenge har gjort seg gjeldende i Den katolske kirke på verdensbasis, fortsetter. 49,5% av alle katolikker bor nå i Nord- og Sør-Amerika, mens det nå i Europa er bare litt over en fjerdedel (27,8%). 11,4% bor i Afrika, 10,5% i Asia og 08% i Oseania. Antallet stater som har diplomatiske forbindelser med Den hellige Stol, lå i 1999 på 172, også det ny rekord.

Tallene ble presentert i forbindelse med overrekkelsen av den nye Pavelige årbok til Johannes Paul II.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 08.02.2000, sist endret 08.02.2000 - 14:00