Offentlig kanonisk advarsel til katolsk legkvinne

Det har vakt oppsikt at generalvikaren i Midt-Norge, Torbjørn Olsen, har valgt å gå ut offentlig med en "kanonisk advarsel" til et av St. Olav menighets medlemmer, Dordi Skuggevik Tande. Den direkte foranledning er et brev hun sendte til Pastoralrådet i stiftet i januar i år, hvor hun krever biskop Georg Müllers avgang, og hvor hun videre vil gå inn for å opprette alternative organer som skal arbeide for dette. Det er i sær dette siste som har forårsaket generalvikarens reaksjon. 3. februar ble kunngjøringen om at en "kanonisk advarsel" var gitt Dordi Skuggevik Tande, slått opp i alle katolske kirker i Midt-Norge.

Bakgrunnen for den høyst uvanlige reaksjonen er, ifølge generalvikarens kunngjøring, at Skuggevik Tande ved å anbefale opprettelsen av alternative organer, har gått "langt ut over det som er akseptabelt i katolsk sammenheng. Å vekke katolikkene til uvennskap eller ulydighet i forhold til Stiftsbiskopen, er å krenke Kirkens etablerte enhet og felleskap". Skuggevik Tande har også tidligere gjort seg til talskvinne for biskopens avgang. Det skjedde i november i fjor da hun distribuerte løpesedler med tittelen "Jubelåret 2000: Ingen katolske prester i Midt-Norge?" Generalvikaren påpeker i sitt skriv at Skuggevik Tande tar opp aktuelle problemstillinger i stiftet, og at det er legitimt å reagere dersom man mener at noe bør endres i Kirken, men at hennes fremgangsmåter ikke er akseptable.

Torbjørn Olsen begrunner offentliggjøringen av den kanoniske advarsel med at Dordi Skuggevik Tandes utspill har skapt uro og forvirring blant de troende, og generalvikaren håper med dette å "forebygge andre lite tjenlige motreaksjoner".


Omtaler i media:

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 08.02.2000, sist endret 08.02.2000 - 17:39