Biskop Kasper for første gang hos Kirkenes Verdensråd

Genève - KI (WCC) - Den økumeniske bevegelse er en av lyspunktene i det forrige århundret, sa biskop Walter Kasper i Genève sist tirsdag. Han beskrev sitt todagers besøk i Kirkenes Verdensråd (WCC) som positivt. Biskop Kasper er sekretær for Det pavelige råd for kristen enhet, og han sa at mye var oppnådd de siste tiårene, inkludert sluttingen av viktige kontakter og oppdagelsen og utviklingen av områder med felles synspunkter.

Dette var biskop Kaspers første besøk hos Kirkenes Verdensråds hovedkvarter i Genève siden han begynte i embetet sist sommer. I samtalene med representanter for WCC uttrykte han påskjønnelse for det «verdifulle samarbeidet med WCC». Et viktig tema i det fremtidige samarbeidet mellom Den katolske kirke og WCC må være spørsmålet om dåpen. Dette vil også være ett av temaene som skal diskuteres i den felles arbeidsgruppen mellom WCC og Den katolske kirke, som skal møtes for første gang med sitt nye medlem i mai i år i Beirut i Libanon.

Ved siden av temaer som gjensidig anerkjennelse av dåp ville det også være viktig å vurdere hvor langt betydningen av dåpen som den sakramentale basis for kristen enhet kan uttrykkes tydeligere i liturgien, understreket Kasper: «Spørsmålet er hvordan vi kan feire vår felles kristne tro sammen». Kasper nevnte også rettferdiggjørelsen som en annen økumenisk utfordring for fremtiden. Dette var et fundamentalt spørsmål ikke bare for lutheranerne, men også for alle reformasjonskirkene. Det skal nå undersøkes om hvorvidt den enigheten som sist år ble oppnådd med lutheranerne, også kan utvides til de andre reformasjonskirkene og dermed gjøre basisen for konsensus bredere, sa han.

Pressemelding fra World Council of Churches 2. februar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.02.2000, sist endret 11.02.2000 - 17:56