Nye erkebiskoper av Westminster og Birmingham

London - KI (VIS/BBC/Westminster/Catholic Herald/Kathpress) - Pave Johannes Paul II har i dag utnevnt nye erkebiskoper av Westminster og Birmingham i England. Erkebiskop-elekt av Westminster er den nåværende biskopen av Arundel and Brighton, Cormac Murphy-O'Connor (67), mens erkebiskop-elekt av Birmingham er den nåværende hjelpebiskopen av Nord-London (i erkebispedømmet Westminster), Vincent Gerard Nichols (54) (elekt betyr utnevnt, men ikke innsatt). Nichols har vært administrator av erkebispedømmet Westminster siden kardinal Basil Hume OSB OM døde i juni 1999.


Cormac Murphy-O'Connor

ble født den 24. august 1932 i Reading i Berkshire i bispedømmet Portsmouth i England. Han var femte sønn av dr. George Murphy-O'Connor og hans hustru Ellen. Hans bror Brian er prest i bispedømmet Portsmouth, og det samme var hans avdøde bror Patrick. Broren James er lege i Gerrards Cross, mens søsteren Catherine bor i Reading. Hans fjerde bror, John, var offiser i Royal Artillery Regiment, men døde alt som 32-åring.

Cormac Murphy-O'Connor fikk sin utdannelse på Presentation College i Reading før han fortsatte på Prior Park College i Bath i bispedømmet Clifton, som ble drevet av The Christian Brothers. Han begynte sine prestestudier i 1950 på The Venerable English College i Roma. Mens han var på kollegiet, tok han lisensiatgraden i filosofi (PhL) og doktorgraden i teologi (STL) på det pontifikale universitetet Gregoriana i Roma. Han ble presteviet i Roma den 28. oktober 1956 for bispedømmet Portsmouth.

Da han vendte tilbake til England, ble han først kapellan i sognet Corpus Christi i Portsmouth. I 1963 ble han overført til sognet Sacred Heart i Fareham. Samtidig ble han utnevnt til bispedømmets kallsansvarlig, Director of Vocations. Sommeren 1966 ble han privatsekretær og kapellan for biskopen av Portsmouth, Derek Worlock, som senere skulle bli berømt som erkebiskop av Liverpool (1976-96). Han spilte en nøkkelrolle da biskop Worlock etablerte det første bispedømmepastoralsenteret i Park Place i Wickham. Han deltok også i forberedelsene til det første nasjonale prestekonferansen i 1970.

I september 1970 ble Cormac Murphy-O'Connor utnevnt til sogneprest for sognet Immaculate Conception i Portswood i Southampton. Men hans periode som sogneprest ble kort, for allerede i slutten av 1971 utnevnte Den hellige Stol ham til rektor for The Venerable English College i Roma og ga ham dermed ansvaret for utdannelsen av prestestudentene. Som rektor var han vert da erkebiskopen av Canterbury, dr. Coggan, avla sitt historiske besøk hos pave Paul VI i 1977.

Den 17. november 1977 ble Cormac Murphy-O'Connor utnevnt til biskop av Arundel and Brighton, og han ble bispeviet den 21. desember samme år av erkebiskop Michael Bowen av Southwark. Som motto valgte han Gaudium et Spes, «Glede og håp», som er tittelen på Det annet Vatikankonsils konstitusjon om Kirken i den moderne verden.

Han har vært formann for biskopenes komité for Europa (1978-83) og visepresident for kommisjonen for legfolk (1978-83). Siden 1983 har han vært formann for komitéen for kristen enhet og er nå formann for avdelingen for misjon og enhet. Internasjonalt kjent ble han som visepresident for den internasjonale kommisjonen for anglikanere og katolikker, ARCIC (1982-99). Han ble nylig tildelt et doktorat i teologi av den anglikanske primas, erkebiskop George Carey av Canterbury, som en anerkjennelse for alt hans arbeid for økumenikken. Erkebiskop Carey er en nær venn av erkebiskop-elekt Murphy-O'Connor.

Cormac Murphy-O'Connor har vært spesielt interessert i ungdomsarbeid, sakramentalprogrammer og utviklingen av små kommuniteter. Arundel and Brighton var det første engelske bispedømmet som startet «Renew»-programmet, og det har startet forberedelsene til en bispedømmesynode som skal holdes i 2002. Blant hans personlige hobbyer og interesser er musikk og sport, og hans bok «The Family of the Church» ble utgitt i 1984.

I BBCs nyhetsmelding om utnevnelsen til erkebiskop av Westminster er overskriften «Radical» to succeed Hume, og det står videre at biskop Murphy-O'Connor har «ry som en radikal reformator». Han har gått i spissen for å vie anglikanske prester, noen av dem gifte, til katolske prester etter at de forlot sin gamle kirke da den åpnet for kvinnelige prester. Han er kjent som en sikker sjelesørger, som særlig er opptatt av etterveksten av prester og for mer medvirkning fra legfolk i Kirken.

Katolikker i England og Wales har blitt mer og mer utålmodig jo lenger tid det har tatt før Vatikanet utnevnte ny erkebiskop. Sist søndag ble det i flere kirker bedt om at paven snart måtte komme med en avgjørelse. Cormac Murphy-O'Connor var ikke med blant favorittene i de tidlige spekulasjonene i media om Humes etterfølger - for eksempel gjenga vi en nyhet i begynnelsen av oktober 1999 som sa:

«En annen eldre kandidat, Cormac Murphy-O'Connor (67), biskop av Arundel og Brighton siden 1977, har også blitt nevnt, men bekymring for hans helse ventes å utelukke ham».

Men søndag for en uke siden skrev The Sunday Times at han ville bli utnevnt og siterte «kilder i Vatikanet». Til Catholic Herald 11. februar sa hjelpebiskop Patrick O'Donoghue av Westminster at hvis ryktene stemte, ville bispedømmet ønske biskop Murphy-O'Connor hjertelig velkommen og se på utnevnelsen som en velsignelse. «Mange av oss kjenner biskop Cormac personlig, og han er en høyt elsket, faderlig skikkelse. Han er en god administrator og har gjort et svært godt arbeid i sitt eget bispedømme og med den anglikansk-katolske internasjonale kommisjonen».

BBCs korrespondent for religiøse saker, Emily Buchanan, sier at utnevnelsen vil bli sett på av liberalere som et lenge påkrevd tegn på at Vatikanet er villig til å overveie reformer. Men hun sier at også konservative vil ønske utnevnelsen velkommen, selv om de hadde håpet at den nye erkebiskopen ville bli en «hardliner». Det blir sagt at Murphy-O'Connor tankemessig står den avdøde kardinal Basil Hume svært nær, og i sin erklæring ved utnevnelsen beskriver han Hume som en venn.

Erkebiskopen av Westminster er tradisjonelt formann for bispekonferansen for England og Wales. I slutten av november 1999 ble erkebiskop Michael Bowen av Southwark valgt til ny formann etter kardinal Hume, men embetstiden ble begrenset til ett år, i påvente av ny erkebiskop av Westminster. Erkebiskopen har tidligere alltid også vært kardinal, og det ventes at Murphy-O'Connor er med på listen når paven sannsynligvis senere i år utnevner nye kardinaler.

Hans forgjenger Basil Hume satt 23 år som erkebiskop av Westminster, men det er lite trolig at Murphy-O'Connor kan gjenta det. Han må etter kirkeretten søke avskjed når han fyller 75 år, noe som skjer om 7½ år, den 24. august 2007. Paven kan imidlertid be ham om å fortsette ut over denne datoen, noe som skjedde med kardinal Hume, som var 76 år da han døde.

Erkebispedømmet Westminster er 22.000 km² stort og har en befolkning på 4.420.000 - av dem er 544.130 katolikker. Erkebispedømmet har 783, prester, 4 permanente diakoner og 2.096 ordensfolk. Murphy-O'Connor blir den tiende erkebiskop av Westminster.


Vincent Gerard NicholsVincent Gerard Nichols

ble født den 8. november 1945 i Crosby i erkebispedømmet Liverpool i England. Etter skolegang i England påbegynte han i 1963 sine prestestudier på The Venerable English College i Roma. På det pontifikale universitetet Gregoriana i Roma tok han lisensiatgraden i teologi. Han vendte tilbake til England, hvor han ble Master of Art (MA) ved universitetet i Manchester på en avhandling om teologien til den hellige biskop John Fisher.

Nichols ble presteviet den 21. desember 1969. I erkebispedømmet ble han leder for en gruppe prester som drev sjelesorg for fattige. I 1979 ble han utnevnt til visekansler i erkebispedømmet Liverpool. Året etter ble han utnevnt til direktør for «Upholland Northern Institute». I 1983 ble han valgt til generalsekretær for Bispekonferansen for England og Wales.

Nichols ble utnevnt til hjelpebiskop i Westminster og titularbiskop av Othona den 5. november 1991, og han ble bispeviet av kardinal Basil Hume den 24. januar 1992. Othona var et gammelt engelsk bispedømme - den hellige biskop Cedds bispesete fra ca 653 til hans død i 664. Da ble området lagt inn under bispedømmet London.

I Westminster har de forskjellige hjelpebiskopene ansvaret for hver sin del av erkebispedømmet. Nichols har hatt ansvaret for den nordlige delen, det vil si Nord-London. Han er også formann for bispekonferansens komité for katolsk utdannelse, formann for The Catholic Education Service (CES) og formann for The Westminster Diocesan Education Board. Han har deltatt på forskjellige synoder i Roma, blant dem synoden for konsekrert liv, bispesynoden for Oseania i november 1998 og bispesynoden for Europa i september 1999.

Etter kardinal Humes død i juni 1999 ble han valgt av domkapitlet til administrator for erkebispedømmet Westminster i påvente av utnevnelsen av en ny erkebiskop. Som administrator åpnet han Den hellige dør i Westminster Cathedral julenatt.

Mange katolikker i London håpet at hjelpebiskop Nichols ville bli ny erkebiskop av Westminster, Englands største og viktigste bispedømme. Kardinal Hume holdt ham svært høyt, og godt informerte kilder sier at han foreslo Nichols som sin etterfølger. Det kom ikke uventet at da han ikke nådde opp i Westminster, fikk han Birmingham som «plaster på såret».

I Birmingham etterfølger Nichols erkebiskop Maurice Noel Leon Couve de Murville, som gikk av på sin 70-årsdag den 27. juni i fjor. Hjelpebiskop Philip Pargeter har fungert som apostolisk administrator til ny erkebiskop ble utnevnt. Erkebiskop Couve de Murville ble utnevnt til embetet i 1982. Han gikk av fem år før tiden fordi han skulle gjennomgå en operasjon for prostatakreft. Da han gikk av, sa han at det er i bispedømmets interesse at en yngre og mer energisk mann overtar ledelsen ved inngangen til et nytt årtusen. Etter operasjonen ønsket han å finne seg arbeid som prest. Han avslutter pressemeldingen slik: «Med den nåværende mangelen på prester kan en pensjonert erkebiskop gjøre nytte for seg ved å lese messe og forvalte sakramentene!»

Erkebiskop-elekt Nichols har skrevet en bok: Promise of Future Glory - Reflections on the Mass ( i USA: The Gift of the Mass). Den vil om kort tid bli utgitt på italiensk av Libreria Editrice Vaticana.

Erkebispedømmet Birmingham er 8.735 km² stort og har en befolkning på 5.235.575- av dem er 293.779 katolikker. Erkebispedømmet har 579 prester, 38 permanente diakoner og 1.224 ordensfolk.

Vatican Information Service, BBC Online, Westminster Cathedral, The Diocese of Arundel and Brighton, Catholic Herald, Kathpress 15. februar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.02.2000, sist endret 15.02.2000 - 15:28