Prester ønsker mer å si ved bispeutnevnelser

Brasilia - KI (KAP) - De katolske prestene i Brasil ønsker mer å si ved bispeutnevnelser. Ved det åttende nasjonale prestemøtet i Itaici ble det vedtatt et åpent brev til prefekten for Vatikanets bispekongregasjon, den brasilianske kuriekardinalen Lucas Moreira Neves. Kardinalen var inntil han ble kalt til Vatikanet i 1998 erkebiskop av São Salvador de Bahia og primas for Kirken i Brasil. Det åpne brevet fra de 500 representantene for Brasils 16.000 prester ble samtidig sendt til den apostoliske nuntius i Brasilia, erkebiskop Alfio Rapisarda, og til formannen for den brasilianske bispekonferansen, erkebiskop Jayme Chemello.

Bispeutnevnelser har flere ganger ført til store vanskeligheter og konflikter i lokalkirkene, heter det i det åpne brevet. For i fremtiden å forhindre «smertelige situasjoner» for Kirken, er det nødvendig - etter forbilde av Kirkens tradisjon i det første årtusen - at hele bispedømmet deltar i prosessen med utvelgelse av kandidater og utnevnelse av biskoper. Det er særlig prestene og andre pastorale medarbeidere som må ha rett til å uttale seg.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 17.02.2000, sist endret 17.02.2000 - 12:30