Biskoper bøyer av i striden om abortrådgivningssentre

Bonn - KI (The Tablet) - Til tross for en rekke tilslørte trusler, er det ingen tyske biskoper som har gått av i protest mot pavens fordømmelse av kirkelig styrte abortrådgivningssentre i landet. Pave Johannes Paul II bestemte i sommer at sentrene skulle stenges fordi noen av kvinnene som mottok rådgivning i sentrene, fikk avbrutt sine svangerskap. Siden sentrene utstyrer klientene med attester som viser at de har gjennomgått rådgivning - attester som etter loven er nødvendige for å få utført straffri (men ikke legal) abort - betyr det etter pavens mening at Kirken medvirker i abortprosessen.

Men tilhengere av den eksisterende ordningen argumenterer med at mange av kvinnene som kommer til de kirkelige rådgivningssentrene, blir overtalt til å beholde barnet, og at Kirkens engasjement derfor er i det godes tjeneste. Noen biskoper sa da privat at de heller ville gå av enn å finne seg i pavens krav.

Men alle «dissenterne» ser ut til å ha gitt seg etter at formannen for den tyske bispekonferansen, biskop Karl Lehmann av Mainz, nylig kom med en erklæring som støtter paven. Den siste biskopen som har kommet inn i rekkene er biskop Josef Spital av Trier. Han sier i en erklæring at selv om pavens innblanding «var et uvanlig skritt, har han handlet innenfor sine rettigheter innenfor kirkeretten. Derfor teller ikke min personlige samvittighet lenger, siden den spesielle avgjørelsen ble tatt ut av mine hender,» argumenterer han.

Spital fortsatte med å love at alle katolske rådgivningssentre i hans bispedømme ville fortsette sin virksomhet ut året. Innen den tid håper han at biskopene vil ha funnet nye måter å støtte gravide kvinner som ikke medføre å utstede rådgivningsattester.

I mellomtiden fortsetter kampen for å opprettholde sentrene, som støttes av mange katolikker, over hele Tyskland. Donum Vitae (Livets gave), organisasjonen som nylig ble dannet for å fortsette sentrene under legfolks ledelse, er fortsatt innstilt på å trosse Vatikanets ønsker. Da de nylig fikk beskjed av biskop Lehmann om å adlyde paven, sa organisasjonens grunnleggere at de var underlagt tysk lov, ikke kirkeretten.

På den annen side har den tyske katolske kvinneforeningen SKF, som tidligere har uttrykt støtte til Donum Vitae, ser i det siste ut til å ha blitt tøylet av autoritetene. I en nylig diskusjon med SKF sa biskop Lehmann at siden SKF finansieres av Kirken, kan de få sine midler inndratt hvis de forsøker å gå sine egne veier.

Denne trusselen har kommet som et bittert slag for Donum Vitae, som hadde håpet å operere sammen med SKF og trekke veksler på deres nettverk av kvalifiserte rådgivere. Uten kvalifisert personale regnes det med at Donum Vitae får mye større vanskeligheter med å gjennomføre sitt prosjekt.

The Tablet 12. februar 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 17.02.2000, sist endret 17.02.2000 - 12:30