Stor ungdomsmesse med paven i Galilea

Jerusalem - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II vil under sitt besøk i Det hellige Land også feire en stor messe med ungdommer. Messen skal feires den 24. mars nær Saligprisningenes berg ved Genesaretsjøen, og det ventes at mellom 40.000 og 80.000 unge katolikker vil delta. Ved denne anledningen vil paven også innvie sentret «Domus Galilaeae», som er bygd av Den neokatekumenale bevegelsen, heter det i Jerusalem.

Etter ungdomsmessen og et besøk på Saligprisningenes berg vil paven den 24. mars også besøke Tabka, som etter tradisjonen er stedet der Jesus mettet 5.000. Deretter reiser han til Kapernaum, hvor Jesus underviste i synagogen. Den 25. mars står et besøk i Nasaret på pavens program. Et detaljert og fullstendig program for pavens reise til Det hellige Land fra 20. til 26. mars foreligger ennå ikke.

I følge kirkelige opplysninger vil paven også under sitt besøk oppsøke en palestinsk flyktningleir på Vestbredden. Paven vil i leiren Deisheh nær Betlehem støtte flyktningene i deres krav om å få vende tilbake til sine hjem, sier den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, i Betlehem. Mer enn 700.000 palestinere flyktet under krigen i 1948/49 til Vestbredden av Jordanelva og Gazastripen, eller de ble fordrevet dit.

Palestinerne krever at de til sammen 3,6 millioner palestinske flyktningene som nå er spredt over hele verden, får mulighet til å vende hjem eller motta skadeerstatning. Israels statsminister Ehud Barak har under fredsforhandlingene tilbakevist kravet og erklært at flyktningene ikke får komme tilbake og at deres eiendommer er gått over i israelsk eie. Til det sier patriark Sabbah at alle flyktninger som er fordrevet fra sine hjem, må ha rett til å vende tilbake.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)