Mer om situasjonen i Trondheim

Ikke siden pavebesøket i 1989 har en katolsk hendelse fått så bred medieomtale som den "kanoniske advarsel" stiftsledelsen i Trondheim ga en katolsk legkvinne, Dordi Skuggevik Tande, i begynnelsen av februar. En kanonisk advarsel er en offisiell advarsel begrunnet i Den katolske kirkes lovverk. Etterkommes ikke en slik advarsel, vil de neste skritt fra en biskop eller en kirkelig domstol ta sikte på å ilegge en kirkestraff. I brevet til Skuggevik Tande fremgår det at dersom hun ikke bøyer seg for advarselen, kan hun straffes med interdikt.

Bakgrunnen er Skuggevik Tandes virksomhet for å få bort biskop Georg Müller. Striden omkring Georg Müller, som har ledet Trondheim stift siden 1988, ble offentlig kjent i forbindelse med at han ble utnevnt og ordinert til biskop i 1997. Fire av stiftets fem prester uteble fra ordinasjonen, og det ble kjent at Picpus-fedrene, som er den orden også biskopen tilhører og som har hatt det pastorale ansvar i stiftet, gradvis ville trekke sine prester ut av stiftet.[1] Kritikken mot biskopen er i hovedsak begrunnet med hans lederstil og med samarbeidsproblemer. Også flere legfolk har trukket seg fra aktiv tjeneste.

Prestesituasjonen i stiftet var utgangspunkt for Dordi Skuggevik Tandes aksjon i november i fjor, da hun påpekte det forhold at Midt-Norge til sommeren ville stå uten prester i aktiv tjeneste. Foranledningen til den nylige reaksjonen fra stiftets side er et brev til Pastoralrådet i januar i år hvor Dordi Skuggevik Tande gjentar sitt krav om biskopens avgang og truer med å opprette et alternativt forum eller utvalg, dersom Pastoralrådet ikke gjør hennes sak til sin.

Det er dette siste initiativet som har fått stiftsledelsen til å gå til det uvanlige skritt å komme med en kanonisk advarsel. Det er viktig å være klar over at katolikker har full organisasjonsfrihet, men det betyr naturligvis ikke at en hvilken som helst sammenslutning av katolikker kan kalles katolske eller må innrømmes en offisiell status av biskopen.

Skuggevik Tandes handlemåter er klart i strid med vanlig praksis i Den katolske kirke, men det spørsmålet mange stiller er om reaksjonen fra stiftsledelsens side har vært sakssvarende. Mediadekningen har vært, og er, massiv. I hvert fall burde det være et tankekors at Dordi Skuggevik Tandes aksjoner først ble virkelig kjent ut over Trondheim stift, da offentliggjøringen av den kanoniske advarsel ble slått opp i St. Olav Domkirke, Trondheim.


Noter

1
Siden 1997 har p. Arne Kirsebom SS.CC og p. Robert Kanoza SS.CC forlatt stiftet, til sommeren drar også p. Heinz-Josef Catrein SS.CC. Også andre av stiftets prester har reist:
Henryk Dombek (flyttet til Polen 1998)
Morten PERSON (flyttet til Oslo katolske bispedømme 1999)
Chito Gonzales BUTARDO forlater antagelig Stiftet i løpet av 2000/2001
Gunther JÄGER forlater Stiftet i løpet av 2000
For øvrig finnes:
Michael McGREGOR O.C.S.O. -- tilknyttet Mariaklosteret på Tautra
Olav MÜLLER SS.CC. pensjonist
Johannes VU MANH HUNG har fra 1. august 1998 vært på sabbatsår. Det ble forlenget i 1999 og går ut i år.

Den 10. februar ankom en ny prest, Jan Bielachowicz, Trondheim. Han er født den 11.11.1955 i Jesiona/Zielona Gora, Polen.

Katolsk Informasjonstjeneste OKB/ABH

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45