Skuggevik Tande anker sin sak videre

Dordi Skuggevik Tande, som den 3. februar mottok en kanonisk advarsel fra ledelsen i Trondheim stift, har nå anket saken inn for en høyere kirkelig domstol. I et oppslag i Adresseavisen 3. mars, heter det at hun anker trusselen om interdikt inn for Vatikanet for å få avklart hva som ligger i en slik advarsel. Hun har henvendt seg til tribunalet (den kirkelige domstol) i Oslo katolske bispedømme og bedt om juridisk bistand. Kansellist Ulrik Sverdrup-Thygeson har utarbeidet en betenkning på fire sider. Hun har også fått juridisk assistanse fra høyesterettsadvokat Ole Bjørn Støle i utformingen av anken.

KI/OKB/ABH

av Webmaster publisert 05.03.2000, sist endret 05.03.2000 - 12:28