Eichmanns dagbøker frigitt av Israel, vitner om Pavens innsats for jødene

EICHMANNS DAGBØKER BELYSER KIRKENS HJELP TIL JØDENE Pius XII motsatte seg deportasjoner planlagt i det okkuperte Roma

JERUSALEM, 1. MARS (ZENIT). - Etter å ha voktet Adolf Eichmanns dagbøker i nesten 40 år offentliggjorde den israelske regjeringen dem i går. Eichmann, som var oberstløytnant i det nazistiske SS, ble henrettet i Israel i 1962 for "forbrytelser mot det jødiske folk og mot menneskeheten".

Eichmann førte disse dagbøkene i månedene etter at dødsdommen falt. De er spesielt gruvekkende i sin beskrivelse av måten nazi-regimet kom fram til "Den endelige løsningen" mot jødene, og måten utryddelsen ble satt ut i livet på.

Sidene er også svært interessante i studiet av Vatikanets stilling til jødeforfølgelsene. Noen mennesker anklager Kirken for å ikke ha gjort noe i oktober 1943, da nazistene begynte å deportere jøder fra "ghettoen" i Roma. Men Eichmann skrev at Vatikanet "med kraft protesterte mot arrestasjonen av jøder, idet de krevde at slike handlinger skulle avbrytes; i motsatt tilfelle ville paven fordømme det offentlig."

Dette er en bekreftelse av tesen framsatt av de historikerne som har samlet dokumenter om Vatikanets handlinger til forsvar av jødene i disse mørke årene. Man må huske at Roma var okkupert, og at Kirken var den eneste institusjon som hadde mot til å fordømme nazistenes handling.

I kapittelet viet Italia forklarer Eichmann at "den 6. oktober sendte ambassadør Moelhausen et telegram til utenriksminister Ribbentrop der han sa at general Keppler, kommandant for SS i Roma, hadde fått særordre fra Berlin: Han skulle arrestere 8.000 jøder som bodde i Roma for å deportere dem til Nord-Italia, hvor de skulle bli utryddet. General Stahel, kommandant for de tyske styrker i Roma, forklarte for ambassadør Moelhausen at fra hans synspunkt ville det være bedre å bruke jødene til å bygge befestninger. Den 6. oktober svarte dog Ribbentrop at de 8.000 jødene skulle deporteres til konsentrasjonsleiren Mathausen. Han understreket at da Keppler vitnet under ed i militærfengselet Gaeta den 27. juni 1961 sa han at det var i denne ordren han første gang hørte uttrykket "Den endelige løsning".

"På det tidspunkt mottok mitt kontor et kopi av brevet, som jeg umiddelbart ga til mine direkte overordnede, fra Den katolske kirke i Roma ved biskop Hudal til kommandanten for de tyske styrker i Roma, general Stahel. Kirken protesterte kraftig mot arrestasjonen av italienske jøder, og ba om at slike handlinger ble avbrutt umiddelbart i Roma og omegn. I motsatt tilfelle ville paven fordømme det offentlig. Kurien var spesielt opphisset fordi disse hendelsene fant sted praktisk talt under Vatikanets vinduer. Men, på samme tidspunkt, uten å bry seg om Kirkens standpunkt, innførte den italienske fascistregjeringen en lov som beordret deportasjon av alle italienske jøder til konsentrasjonsleire", skrev Eichmann i dagboken.

"Innsigelsene som kom og den store forsinkelsen i trinnene som var nødvendige for å gjennomføre operasjonen førte for det meste til at de italienske jødene var i stand til å gjemme seg og unnslippe", skrev Eichmann. Et stort antall av dem ble hjulpet av Kirkens menn og kvinner.

ZEN - Zenith