Hindre i saligkåringsprosessen for erkebiskop Romero?

San Salvador/München - KI (KAP) - Jesuitt-tidsskriftet «Stimmen der Zeit» i München regner ikke med noen snarlig saligkåring av erkebiskop Oscar Romero av San Salvador, som ble myrdet den 24. mars 1980 ved alteret under en messe. Sjefsredaktøren, p. Martin Maier, skriver i bladets siste utgave at det blir lagt hindringer i veien for en saligkåring. For eksempel sitter ennå i dag mange motstandere av Romero, som betalte med livet for sin innsats for de fattige, i mange innflytelsesrike stillinger i Vatikanet. Dessuten skålte mange mennesker i El Salvador i champagne da nyheten om mordet på Romero ble kjent. Dessuten finnes det nå som før bakmenn bak den i mellomtiden avdøde oppdragsgiveren for forbrytelsen, Roberto D'Aubuisson.

Maier kritiserer at det igjen blir forsøkt å fremstille Romero som «from og noe naiv» mann som lot seg manipulere av bestemte kirkelige og politiske grupper. På den andre siden sies det i El Salvador at pave Johannes Paul II har et personlig ønske om å saligkåre Romero. Folket i den sentralamerikanske staten har «for lengst saligkåret Romero». Hans grav i krypten i katedralen og kapellet der han ble myrdet, har utviklet seg til valfartsmål. Romero regnes i dag over hele verden som symbol for en Kirke inspirert av frigjøringsteologien og engasjert i forsvar for de fattige, sier Maier.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 07.03.2000, sist endret 07.03.2000 - 13:30