Katolske prester under press

München/Moskva - KI (KAP) - Katolske prester som har arbeidet i Russland i seks år eller mer, viser tydelige tegn på utmattelse, sier den apostoliske administrator for det sørlige Russland med sete i Saratov, biskop Kliment Pickel, til den internasjonale hjelpeorganisasjonen «Kirke i nød». Pickel, som kommer fra Leipzig i Øst-Tyskland, ble i november 1999 utnevnt til apostolisk administrator i Saratov.

De fleste geistlige i hans apostoliske administratur bor og arbeider alene, understreker Pickel. På grunn av store avstander og dårlige kommunikasjoner er det vanskelig å pleie kontakt med andre menigheter og andre prester. Bygge- og oppussingsarbeider, men også byråkratisk arbeid, koster mye tid og krefter. Da mange av prestene ikke har noen egne finansieringskilder, må de dessuten sørge for sitt livsopphold. Biskop Pickel arbeider for å få messestipender og midler for de løpende utgiftene fra vesten, og dessuten planlegger han å grunnlegge et bispedømme-Caritas for Sør-Russland. Mange menigheter søker å hjelpe trengende, men de har ingen penger til det.

Nå er det i følge Pickels opplysninger i de seks dekanatene i administraturet 36 prester fra 8 land og 30 ordenssøstre, hvorav en tredjedel stammer fra Russland. Alle 55 sogn er statlig registrert. I menighetsarbeidet står barne- og ungdomskatekesen i første rekke.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 07.03.2000, sist endret 07.03.2000 - 13:30