Landets eldste kirke gjenoppdaget

Brasilia - KI (Zenit) - Spor etter kirken St. Frans, bygd mellom 1503 og 1515 og regnet som den eldste i Brasil, ble oppdaget under jorden på en høyde som betraktes som hellig av innbyggerne i turistbyen Porto Seguro. På 80-tallet gikk katolikker energisk mot bymyndighetenes planer om byggingen av et kompleks på høyden. De var sikre på at høyden skjulte en skatt, nemlig rester av det første uttrykket for kristendom i Brasil. Deres tro ble belønnet for få dager siden da ruinene av kirken så dagens lys.

Oppdagelsen skyldes arbeidet til universitetet Salvador i Bahia. I tillegg til ytterveggene fant arkeologer fundamentene for klokketårnet og hovedalteret. Krøniker fra den tiden referer til kirken St. Frans som en del av den første urbane bosettingen av portugiserne i Brasil.

Kirken ble forlatt etter et angrep på kolonistene fra Aymore-indianerne. Hele området forfalt, og innbyggerne flyttet til Porto Seguro, hvor Pedro Alvares Cabral en gang hadde gått i land. Han var den første europeeren som satte foten på brasiliansk jord.

Men minnet om den første katolske kirken i Brasil gikk aldri helt tapt. Helt frem til 70-tallet ble det feiret messer på høyden, selv om ingen visste nøyaktig hvor ruinene befant seg.

Zenit 2. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.03.2000, sist endret 10.03.2000 - 17:13