Ali Agça vil bli fri for å gifte seg

Roma - KI (KAP) - Pavens tyrkiske attentatsmann Mehmed Alì Agça har på nytt søkt Italia om å bli sluppet fri. En dag før pavens store tilgivelsesbønn vendte Agça seg lørdag fra sitt fengsel i Ancona seg via fjernsynet til myndighetene med en bønn om benådning. Terrorister fra venstre og høyre er for lengst satt på frifot, og bare han har nå sonet 19 år. Han vil gjerne settes fri for å kunne gifte seg, meddeler Agça.

Han har allerede fått flere ekteskapstilbud fra kvinner i Tyrkia og skal angivelig ha bestemt seg for en 23-årig medisinstudent fra Izmir, melder italienske aviser. Under TV-intervjuet med RAI sa attentatsmannen at han har hyppig kontakt med paven. Johannes Paul II har sagt til ham at han ber for ham hver dag.

Agça ble dømt til livsvarig fengsel for mordforsøket, og de italienske myndighetene har hittil avvist hans søknader om benådning med den begrunnelse at han hittil ikke har kastet noe lys over bakgrunnen for attentatet. For retten oppga han først den bulgarske etterretningstjenesten DIGOS som oppdragsgiver, men senere har han gitt andre og delvis selvmotsigende opplysninger om handlingsforløpet og sine oppdragsgivere.

Kathpress 12. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.03.2000, sist endret 15.03.2000 - 13:07