Vitenskapelig kongress om Likkledet i Torino

Torino - KI (Zenit/CWN) - I følge eksperter er gåten med å datere Likkledet i Torino verken det mest relevante eller det mest tvingende problemet. Det som er viktig, er at de vitenskapelige undersøkelsene gjennomføres på en koordinert måte, beskytter Likkledet fra ytterligere ødeleggelse og at det involveres historiske forskere i prosessen. Dette var konklusjonen på den første kongressen av vitenskapsmenn fra en rekke disipliner og overbevisninger, som ble holdt i Torino mellom 2. og 5. mars.

Likkledet betraktes av mange som Kristi likklede, og det inneholder et mystisk bilde av en korsfestet mann. Kongressen tok et «rolig» blikk på de vitenskapelige undersøkelsene som ble gjennomført for 12 år siden og som daterte Likkledet til middelalderen (1200- eller 1300-tallet). Kritikere mener at testen ble påvirket av brennmerker etter en middelaldersk brann som skadet kledet. Kongressen hadde ingen intensjon om å «dømme» den tidligere undersøkelsen, men utelukkende bli à jour med utviklingen som er gjort innen vitenskapen i de senere år som kunne virke inn på den nye undersøkelsen av kledet. For 12 år siden ble Karbon-14-metoden brukt, og resultatene er omdiskutert. Begge grupper møttes på kongressen i Torino, og alle var enige om at mange spørsmål fortsatt er ubesvart.

Det ble lagt spesiell vekt på nødvendigheten av å koordinere og ordne de vitenskapelige undersøkelsene som har fokusert på hvordan bildet på Likkledet er oppstått. Moderne teknologi gjør det mulig å lage er fullstendig «kart» av Likkledet på data. En omfattende database om Likkledet er mulig, noe som vil bli ekstremt nyttig for fremtidige studier.

Når det gjelder undersøkelsene av restene av blod og pollen, oppdaget kongressen nye elementer, spesielt knyttet til pollensporene, som noen vitenskapsmenn mener kommer fra et ikke-europeisk miljø, fortrinnsvis Midtøsten. Ekspertene må også studere andre aspekter, inkludert evangelienes og historiske fortellinger, hvis de skal komme nærmere til sannheten om denne mystiske relikvien.

Kongressen ble arrangert av bispedømmets kommisjon for utstillingen av Likkledet. Initiativet kommer nå fordi de vitenskapsmennene som gjennomfører undersøkelsen, har en mye mer avklaret ånd enn for noen år siden. Fremfor alt ønsker bispedømmet å høre de forskjellige synspunktene og lære om oppdagelsene for å kunne ta avgjørelser, inkludert om fremtidige studier av Likkledet. Imidlertid tilhører den endelige avgjørelsen om relikviens ekthet paven, som er vokter av Likkledet og garantist for troen - dette arbeidet er bare delegert til biskopen av Torino.

Innen de neste få dagene vil Likklede-ekspertenes oppmerksomhet rettes mot Roma, hvor det romerske senteret for undersøkelser av Likkledet i via Caravita vill holde 11 konferanser, en hver uke, om Likkledet som en forberedelse til utstillingen av klenodiet i Torino fra 12. august til 22. oktober i år. Den første foredragsholderen vil være jesuitten p. Heinrich Pfeiffer, professor i kunsthistorie ved det pontifikale universitetet Gregoriana, som vil snakke om emnet: «Gjenoppdagelsen av Veronicas svetteduk».

Via den offisielle hjemmesiden for utstillingen av likkledet er det også mulig å bestille gratisbilletter til utstillingen.

Se også nyhetsmeldingen om gjenoppdagelsen av Veronikas svetteduk.

Catholic World News 7. mars og Zenit 9. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.03.2000, sist endret 15.03.2000 - 13:07