Nye represalier mot katolikker i Vietnam

Hanoi/Roma - KI (KAP) - Det vatikanske misjonsnyhetsbyrået Fides forteller om nye represalier mot katolikker i det nordlige Vietnam. Dette gjelder spesielt i bispedømmet Hung Hoa på grensen til Laos og Kina, hvor det etter regjeringens ønske skal opprettes en «Ny økonomisk sone». Bispedømmet har i åtte år vært uten biskop, ingen geistlige får slå seg ned der og byggingen av et kapell er avslått, melder Fides med henvisning til vietnamesiske eksilkretser i Paris. Ved et besøk i flere tettsteder i distriktet Mai Son i slutten av 1999 oppfordret sikkerhetssjefen for regionen og medlemmer av Folkekomiteen alle katolikker til å avsverge sin tro, melder Fides. I motsatt fall vil de ble forvist og deres barn utelukket fra skolene, truet de kommunistiske funksjonærene. Noen troende har latt seg skremme og skrevet under på et skjema om å gå ut av Kirken, som ikke er fastsatt i det vietnamesiske rettssystemet. I tiden etterpå har det funnet sted systematiske husundersøkelser. Bibler og bønnebøker, kors, helgenbilder og medaljer er beslaglagt og de troende er til og med blitt nektet å be. Mange mennesker har flyktet til skogene i fjellregionen, i følge Fides. Katolikkene i Hung Hoa har skriftlig bedt regjeringen i Hanoi om å gjøre det mulig for dem å få den religionsfriheten som garanteres i forfatningen. I bispedømmets område bor det til sammen 7,3 millioner innbyggere, og av dem er rundt 200.000 katolikker.

Kathpress 7. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 17.03.2000, sist endret 17.03.2000 - 13:30