Paven oppfordrer prestene til dialog med eksprester

Vatikanet - KI (KAP) - Pave Johannes Paul II har oppfordret prestene i sitt eget bispedømme Roma til spesiell innsats for mennesker i vanskeligheter, for gamle og syke og også for tidligere prester. Ved det tradisjonelle møtet med geistlige i bispedømmet før fastetiden kom han med en oppfordring om følsomhet overfor mennesker i nødssituasjoner. Til dem hører familier i vanskeligheter, hvor ektefellene har skilt seg fra hverandre eller barna er skilt fra foreldrene. Det dreier seg også om mennesker som har fjernet seg fra Kirken eller om mennesker med alvorlige problemer med troen eller moralen. Etter Den gode Hyrdes eksempel skal prestene tilby alle muligheter for å lytte, oppmuntre og forsone disse menneskene med Gud og sine medmennesker, «også der hvor alt synes tapt eller irreversibelt». Prestene må også spesielt bry seg om medbrødre i nødssituasjoner, om syke eller gamle geistlige, sa paven. Og de må også «føre dialog med dem som gar oppgitt presteembetet». Et forent og fordragelig presteskap som samarbeider godt, vil være «et sterkt vitnesbyrd for de troende mange ganger større enn embetets virksomhet», understreket paven i talen til de romerske prestene. Spesielt la paven sine geistlige på hjertet møte med familiene og husbesøk. Slike møter krever samhørighetsfølelse i menigheten og kan også nå mange mennesker som lever i Kirkens utkant, men som ikke avviser den. Mange av disse menneskene venter på en anledning og konkrete tegn på beredvillighet til å lytte og føre dialog, slik at de kan overvinne ensomheten og anonymiteten». Flere hundre geistlige gikk før møtet med paven, som samtidig er deres biskop, i prosesjon gjennom Den hellige dør i Peterskirken.

Kathpress 9. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 17.03.2000, sist endret 17.03.2000 - 13:34