Pavens brev fra Nattverdsalen

Påven undertecknade sitt årliga brev till världens katolska präster i Nattvardssalen i Jerusalem, som han besökte 23 mars. I brevet, som offentliggjordes på torsdagen, skriver han att "ofta har prästernas mänskliga bräcklighet gjort det svårt att känna igen Kristi ansikte i dem." "När Kristus valde ut de tolv, gjorde han sig säkert inga illusioner. Det var denna mänskliga svaghet som han präglade med sin närvaro i sakramenten." Kristus kan vara närvarande på många sätt i den kristna gemenskapen, men på ett särskilt sätt är han närvarande i eukaristin, skriver påven.

På torsdagens presskonferens berättade prefekten för Vatikanens kongregation för prästerna kardinal Dario Castrillon Hoyos att krisen i katolska kyrkans prästkallelser nu är över. Mot slutet av 1975 hade katolska kyrkan 60.000 seminarister. I slutet av 1999 var de nästan 110.000. Också antalet prästvigningar har ökat, från 6.600 1975 till nästan 9.000 1997. Han sade också att antalet katolska präster som hoppat av under de senaste 30 åren har överdrivits av media.  

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/:0-04-01

av Webmaster publisert 02.04.2000, sist endret 02.04.2000 - 12:54