Magasin hevder at Fatima-helligdommen skjulte nazi-gull

Lisboa - KI (CWN) - Det portugisisk magasinet Visao hevdet torsdag at nazi-gull en gang ble deponert på en bankkonto som tilhørte Fatima-helligdommen, men landets ledende biskop benekter at noe ulovlig skal ha skjedd selv om påstanden skulle være sann. Magasinet sier at en bankerklæring fra 1976 viser at fire barrer gull med en vekt på rundt 50 kg og støpt i Berlin under Annen verdenskrig, ble deponert i helligdommens bankkonto. Magasinet sier at den videre disponeringen av kontoen ikke kunne bestemmes siden banken hadde blitt slått sammen med andre og skiftet eiere så mange ganger. Kardinal Jose Policarpo av Lisboa sier at helligdommens eneste inntekter kom fra pilegrimenes gaver. «Hvis noe gull kom inn, var det fordi noen slapp det i kollektbøssene. Jeg vet ikke hva alt dette dreier seg om», sier kardinalen. «Fatima har ingen andre slags investeringer eller andre slags forretninger». På ulike tidspunkter siden helligdommen ble bygd i 1920-årene har gull fra pilegrimene blitt smeltet til barrer og deponert. Portugal var nøytral under Annen verdenskrig og hadde dermed legal rett til å handle med både de allierte og aksemaktene. Landet mottok gull som betaling for handel med Tyskland til 1944.

Catholic World News 30. mars 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)