Moder Elisabeth Hesselblad saligkåres den 9 april

Saligförklaringen sker kl. 10.00 på Petersplatsen i Rom. Påven Johannes Paulus II leder högmässan. Gudstjänsten direktsänds i SVT 2.

Kl. 11.00 firas en extra högtidlig mässa i Katolska Domkyrkan i Stockholm, Folkungagatan 46. En relik av moder Elisabeth Hesselblad kommer att placeras i ett av Domkyrkans sidokor. De Birgittasystrar som inte är i Rom deltar. Mässan celebreras av biskop William Kenney.

En saligförklaring är sista steget innan en helgonförklaring. De enda svenskar som tidigare saligförklarats är den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina av Vadstena.

Saligförklaringsprocessen för Moder Elisabeth öppnades 1988. För att någon skall bli saligförklarad krävs något sorts mirakel. Liksom i de flesta helgonförklaringsprocesser är det mirakel som godkänts ett oförklarligt tillfrisknande. En svårt sjuk birgittasyster bad om moder Elisabeths förbön och tillfrisknade omedelbart. Därmed öppnades vägen för saligförklaringen som innebär att personen kan vördas som ett helgon lokalt, eller i en orden. Alltså kan vi i Sverige efter den 9 april betrakta moder Elisabeth Hesselblad som ett helgon och be om hennes förböner. För en kanonisering (helgonförklaring) krävs att ytterligare ett mirakel skall ha ägt rum efter det att någon bett om hennes förbön. Kanonisering innebär att personen skrivs in i kyrkans kanon, alltså helgonkalendern för hela världen. Den enda svensk som helgonförklarats är Birgitta år 1391.

Elisabeth Hesselblad föddes 1870 i Fåglavik i Västergötland. Hon emigrerade till Amerika som 17-åring, arbetade där som sjuksköterska och konverterade vid 32 års ålder till katolicismen. Två år senare flyttade hon till Rom och där utvecklades hennes speciella kallelse: att förnya den heliga Birgittas klosterorden och återinföra den i Sverige. (Klostret i Vadstena lades ner i och med reformationen på 1500-talet). Trots mycket dålig hälsa som följde henne genom livet, och andra svåra motgångar, kämpade Elisabeth Hesselblad med sällsynt viljestyrka mot sitt mål. Den nya grenen av Birgittinorden som Elisabeth Hesselblad till slut grundade fick 1920 officiell kyrklig stadfästelse. 1923 startade Birgittasystrarnas "vilohem" i Djursholm, klosterförbudet rådde ännu i Sverige. Det hus i Rom som den heliga Birgitta bodde i under de sista åren av sitt liv, på Piazza Farnese, förvärvades 1931 av Hesselblad och är sedan dess Birgittinkloster och moderhus för den nya grenen. Idag finns 36 st. kloster över hela världen som tillhör den nya grenen. Moder Elisabeth Hesselblad avled 1957, då hade orden redan grundat kloster i England, Schweiz och Indien. Elisabeth Hesselblad är begravd i Rom. Många beskriver henne som en ny Birgitta för vår tid. I Vadstena grundades ett ordenshus 1935, men klostret där övertogs senare av den gamla grenen av Birgittinorden med systrar från Holland. De driver klostret och gästhemmet idag.

Den nya grenen finns i Sverige, England, Schweiz, USA, Mexico, Fillipinerna och Indien.

År för år

1870 Föds Maria Elisabeth Hesselblad i Fåglavik. Familjen flyttade till Falun där hon växte upp. Hon var äldst av 13 barn.

1887 Emigrerade till Amerika. Utbildade sig till sjuksköterska i New York.

1902 Upptogs i Katolska kyrkan

1904 Birgittahuset i Rom var karmelitkloster vid denna tid. Elisabeth Hesselblad gick in hos dem som novis.

1906 Fick påvens tillstånd att bära Birgittinordens dräkt i Karmeliternas kommunitet.

1908 Började besöka de Birgittakloster som fanns i Europa. Menade att regeln måste ändras om orden skulle kunna komma tillbaka till Sverige.

1911 Mottog tre postulanter och grundade den första kommuniteten i en lägenhet i Birgittahuset, vid sidan av Karmelitklostret.

1920 Den nya grenen under Hesselblads ledning blir officiellt kyrkligt stadfäst.

1923 Klostret i Djursholm, med vilohem, öppnades.

1931 Birgittas hus på Piazza Farnese i Rom inköptes till orden. Blev ordenshus.

1937 Det första klostret i Indien.

1942 Den nya grenen fick tillstånd att bära det gamla ordensnamnet Ordo Sanctissimi Salvatoris(Vår frälsares orden).

1957 Moder Elisabeth Hesselblad avled i Rom den 24 april.

2000 Den 27 januari blev det officiellt kungjort att Elisabet Hesselblad skall saligförklaras den 9 april 2000.

Pressemelding Stockholm Katolska Stift

av Webmaster publisert 06.04.2000, sist endret 06.04.2000 - 12:53