Programmet for pavebesøket i Fátima er klart

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Pave Johannes Paul II vil den 12. og 13. mai besøke Maria-valfartsstedet Fátima i Portugal, meldte Vatikanet på mandag. I sentrum for besøket står saligkåringen av de to gjeterbarna Jacinta (1910-20) og Francisco (1908-19), som døde som barn. Den 13. mai 1917 skal Jomfru Maria ha vist seg for dem og betrodd dem flere budskaper. Pave Johannes Paul II forkynte personlig i slutten av november i fjor til de portugisiske biskopene at han ville saligkåre de to barna i løpet av Det hellige år. Tidligere hadde Vatikanets Saligkåringskongregasjon anerkjent deres heroiske dyder til tross for deres unge alder og erklært at det hadde skjedd en vitenskapelig sett uforklarlig helbredelse på deres forbønn. Det tredje av barna, deres kusine Lucia dos Santos, lever fortsatt og er i dag 92 år gammel. Hun er kontemplativ karmelittnonne i et portugisisk kloster. Paven ble den 13. mai 1981 alvorlig såret i et attentat på Petersplassen. Han selv har flere ganger erklært at han ble reddet på forbønn av Vår Frue av Fátima. Han besøkte Fátima i 1982 og 1991, begge ganger på 13. mai, festdagen for Vår Frue av Fátima. Paven reiser fra Roma om ettermiddagen fredag den 12. mai og tar fly til Lisboa. Etter en velkomstseremoni og et privat møte med Portugals president Jorge Sampaio reiser han videre til Fátima med helikopter. Umiddelbart etter sin ankomst vil han be i Rosenkranskapellet som er bygd på stedet hvor åpenbaringen fant sted. Saligkåringsmessen finner sted dagen etter i friluft foran basilikaen. Om ettermiddagen vender han tilbake til Roma via den portugisiske hovedstaden. Det har vært meldinger om at paven vil møte søster Lucia privat før saligkåringsseremonien, men dette er ikke bekreftet av Vatikanet.

Kathpress og Catholic World News 3. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)