Messe etter Sarum-ritusen til kapelljubileum

Aberdeen - KI (CWN) - Et middelaldersk collegekapell markerte i går sitt 500-årsjubileum med den andre katolske messen siden 1560. Den katolske biskop Mario Conti av Aberdeen leste og sang den pre-tridentinske messen etter Sarum-ritusen for å feire 500-årsjubileet for King's College Chapel i Aberdeen. Han bar tidsriktige messeklær og sang de originale melodiene, som til dels har overlevd i det engelske missalet, men innrømmet at det hadde krevd «a fair bit of practice at home». Etter den skotske reformasjonen i 1560 ble kapellet brukt som møbellager i 300 år. Den eneste gangen siden da det har vært feiret messe, var i anledning 500-årsjubileet for universitetets grunnleggelse av biskop William Elphinstone etter en bulle utstedt av Borgia-paven Alexander VI (1492-1503). Det tok biskop Elphinstone fem år å samle inn nok penger før grunnsteinen til kapellet kunne legges. Han beordret at Salve Regina skulle synges der hver dag. Hans ønske ble etterkommet igjen i går.

Catholic World News 3. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 06.04.2000, sist endret 06.04.2000 - 15:06