Ingen saligkåring av erkebiskop Romero i 2000

San Salvador/Roma - KI (KAP/Zenit) - Saligkåringen av erkebiskop Oscar Arnulfo Romero av San Salvador, som ble myrdet for 20 år siden, vil sannsynligvis ikke skje i 2000, sier hjelpebiskopen av San Salvador, Gregorio Rosa Chavez, i Roma. I følge biskop Rosa skyldes det blant annet at motivene for mordet av Romero ennå ikke er fullstendig oppklart. For tiden undersøker fagfolk i Saligkåringskongregasjonen om Romero ble drept «in odium fidei» (av hat mot troen) eller av rent politiske grunner. I tilfelle den første hypotesen kan bevises, vil det dreie seg om en martyr i egentlig forstand, og da trenger det ikke å foreligge noe under før saligkåringen. Romeros saligkåringsprosess ble avsluttet på bispedømmenivå i 1997. I Roma har det innsamlede materialet siden 1997 vært undersøkt under ledelse av sakens postulator, Vincenzo Paglia fra Communità di Sant'Egidio». Paglia ble for en måned siden utnevnt til biskop av Terni av pave Johannes Paul II. Hjelpebiskop Rosa, som var en av Romeros medarbeidere, mener at befolkningen lenge har æret Romero som helgen og martyr. Så på samme måte som andre martyrer har funnet døden i forsvaret av troen mot nazismen eller kommunismen, handler det i Romeros sak om en martyr i forsvaret mot krenkingen av menneskerettighetene. Den 24. mars feiret Den katolske kirke i El Salvador en minnemesse på 20-årsdagen for mordet. Til stede var også kardinal Roger Mahony av Los Angeles, 17 biskoper, dusinvis av prester og ordensfolk og hundrevis av troende. Romeros etterfølger, erkebiskop Fernando Saenz Lacalle, mintes den avdøde erkebiskopen og håpet at saligkåringsprosessen ville gå fremover. Han sa at «vi ber tålmodig om at Kirken en dag offisielt vil erklære Romero som martyr». Disse ordene utløste varm applaus fra forsamlingen. Før messen gikk rundt 2.000 mennesker fra det lille kreftsykehuset Det guddommelige Forsyn vest for byen, der erkebiskopen ble drept mens han feiret messen. Ved enkelte anledninger har noen organisasjoner som åpent går mot Kirkens lære prøvd å bruke erkebiskop Romeros navn for å legge frem sine krav. Organisasjonen «Vi er Kirke», som oppsto i Østerrike for å kreve prestevielse av kvinner, anerkjennelse av skilsmisse, gifte prester og en generell demokratisering av Kirkens strukturer, sendte nylig ut en pressemelding som gjorde Vatikanet selv ansvarlig for Romeros død. «Vatikanets kritiske holdning til frigjøringsteologien er for en stor grad ansvarlig for det faktum at Romero og mange med ham falt som ofre for kristenforfølgelse fra høyreorienterte politikere i Sør-Amerika», sa organisasjonen i en erklæring i anledning 20-årsjubileet for mordet. Erklæringer av denne typen blir fullstendig avvist av biskop Paglia, som har samlet interessante bevis på at pave Johannes Paul II tilbød hjelp til erkebiskopen da han mottok dødstrusler. Kilder nær saken sier at denne typen manipulasjon er det verste hinderet for saligkåringsprosessen. Noen politiske organisasjoner har også prøvd å slutte seg til disse feiltolkningene. Ennå har rettssystemet i El Salvador ikke klart å oppklare mordet på Romero. Den katolske kirke i landet har nå krevd en grundig undersøkelse av forbrytelsen. Trolig tilhørte morderen de sterkt høyreorienterte dødsskvadronene, Romero hadde angrepet den sosiale ulikheten og militærregimets undertrykkelse. Også den inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen (CIDH) har krevd en ny gransking av Romeros død. CIDH og Den katolske kirke forlanger også at drapet på seks jesuitter og to kvinner for mer enn ti år siden også blir undersøkt på nytt. Bare slik kan det oppstå en kultur av fred i rettferdighet, sa hjelpebiskop Rosa Chavez.

Kathpress 31. mars og 4. april; Zenit 29. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 06.04.2000, sist endret 06.04.2000 - 15:07