Vellykket operasjon for sr. Christine Jensenius

Sr. Christine O.P., priorinne ved Lunden kloster i Oslo, fikk helt uventet en alvorlig hjernehinneblødning 29. mars. Etter en svært vanskelig, men vellykket operasjon på Rikshospitalet, er hun nå overført til Aker sykehus hvor hun blir noen uker fremover. Senere kommer en lang rekonvalesentperiode. Hun er nå utenfor fare, og legene mener at hun har gode håp om å bli helt frisk igjen.

Søstrene i Lunden kloster takker for all forbønn og omtanke de har mottatt og minner om at Sr Christine fortsatt trenger masse forbønn. Hun har sterke smerter i hodet og har vanskeligheter med å orientere seg.

Lunden Kloster

av Webmaster publisert 11.04.2000, sist endret 11.04.2000 - 10:23