Likkledet i Torino stilles ut fra 12. august

Roma - KI (Zenit) - Som svar på en anmodning fra Det pavelige råd for legfolket og den italienske bispekonferansen har erkebiskop Severino Poletto av Torino besluttet å fremskynde åpningen av jubelårsutstillingen av Likkledet i Torino fra 26. august til 12. august. Utstillingen varer frem til 22. oktober.

Dette skjer for å gjøre det mulig for ungdommer som reiser til Roma til Verdensungdomsdagen, også å se den hellige relikvien som bærer Kristi bilde når de likevel er i Italia.

For å få adgang til utstillingen er det nødvendig å registrere seg, men det er ingen inngangspenger. For å registrere seg kan man kontakte websiden for utstillingeneller ringe sekretariatet for bispedømmekommisjonen i Italia på ++39.011.521.59.60. I de to første ukene av utstillingen vil det bli gjort spesielle tiltak for å sikre at deltakerne på Verdensungdomsdagen kan få gjort reservasjoner.

Zenit 6. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.04.2000, sist endret 11.04.2000 - 11:14