Tall fra Kirkens statistiske årbok for 1998

Vatikanet - KI (VIS) - Mellom årene 1978 og 1998 økte antallet biskoper i verden fra 3.714 til 4.439. Dette kommer frem i Kirkens statistiske årbok for 1998, som kommer til å bli utgitt en av de kommende dagene. Amerika er det kontinentet med flest biskoper, nemlig 1.672 (37,7%). Europa hadde 1.459 (32,9%), Asia 617 (13,9%), Afrika 575 (12,9%) og Oseania 116 (2,6%).

Antallet prester, både ordensprester og sekularprester, sank mellom 1978 og 1998. I 1998 var det totale antallet 404.626, hvorav 264.202 var sekularprester og 140.424 ordensprester. Mellom 1978 og 1998 steg antallet sekularprester sterkt i Afrika og vokste også i Asia og Amerika, om enn ikke så mye. I kontrast til dette var det en betydelig nedgang i Europa og en mindre nedgang i Oseania. Selv om det var nedgang i antall prester, spesielt i Europa og Nord-Amerika, var det en betydelig vekst i antallet permanente diakoner, både i ordener og bispedømmer, legmedlemmer av sekularinstitutter, legmisjonærer og kateketer.

Antallet prestekandidater vokste i Afrika og Amerika, spesielt Latin-Amerika. I Vest-Europa har antallet holdt seg stabilt, mens antallet har vokst sterkt i Øst-Europa.

Vatican Information Service 4. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.04.2000, sist endret 11.04.2000 - 11:26