Gorbatsjov ber sosialister lære av paven

Roma - KI (Zenit) - Mikhail Gorbatsjov, den siste presidenten i Sovjetunionen før imperiets fall, snakker om pave Johannes Paul II som en modell som sosialistpartier over hele verden bør ha i minne i sine forsøk på å nærme seg fenomenet globalisering. Ved et møte med studentene på universitetet La Sapienza i Roma påpekte den tidligere generalsekretæren for det sovjetiske kommunistpartiet at «samme hvor pave Johannes Paul drar på besøk, snakker han alltid om de fattige og solidaritet».

«Globalisering kan også ha destruktive effekter, men vi må strebe etter de positive virkningene, som paven sier». Gorbatsjov gikk inn for en «rettferdig» globalisering som ikke øker gapet mellom nord og sør. Han understreker at for å oppnå dette, må prinsippene for politisk og økonomisk frihet og sosial rettferdighet respekteres. I følge ham er dette også idealene for sosialismen.

Når det gjelder den nåværende situasjonen i Russland, erklærer Gorbatsjov at den nye presidenten Vladimir Putin må sette en fullstendig stopp for den «ville kapitalismen» fra Boris Jeltsins periode og begynne en politikk med endringer basert på «trofasthet mot friheten» i markedsøkonomien og i dialog med Europa.

Zenit 3. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.04.2000, sist endret 11.04.2000 - 11:27