Mariagården i Oslo innviet

Oslo katolske bispedømmes nybygg i Akersveien 16 i Oslo ble innviet 12. april. Huset har fått navnet Mariagården og ble høytidelig innviet av biskop Schwenzer. Mariagården rommer kontorer for Norges Unge Katolikker, Tidsskriftet St. Olav, Det kateketiske senter og kontorer for nasjonalsjelesorg. Det har også forsamlingslokaler, flere møterom og leiligheter for prester. Også St. Olav menighet har del i det nye bygget. De organiserer bruken av forsamlingslokaler og møterom.

Huset er tegnet av arkitekt Marcin Bugoslawski i arkitektfirmaet HRTB A.S. Åke Larson Construction har vært ansvarlig for gjennomføringen av byggeprosjektet. Mariagårdens arkitektur er inspirert av den eldre bebyggelsen i området. I prinsippet består gården av tre enkeltbygninger bundet sammen av et overbygget gårdsrom som bringer tankene til gammeldagse, hyggelige bakgårder.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 13.04.2000, sist endret 13.04.2000 - 14:05