Erkebiskop Carey vil avskaffe statskirken

London - KI (KAP) - Primas for den anglikanske kirke i England, erkebiskop George Carey av Canterbury, holder et skille mellom kirke og stat for mulig. Imidlertid er det viktig at den anglikanske kirke forblir «kirken for hele nasjonen», sier Carey. Men den må ikke lenger være statskirke. «Og hvis dette fører til at biskopene mister sine plasser i Overhuset, så vil ikke det gjøre meg så veldig mye», tilføyde han.

Den tette sammenflettingen mellom stat og kirke i England viser seg blant annet i at den regjerende monarken er overhode for den anglikanske kirke og at biskopene blir utnevnt av statsministeren etter en forslagliste fra kirken.

Kathpress 9. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 14.04.2000, sist endret 14.04.2000 - 13:17