Antallet konversjoner til katolisismen øker

Paris - KI (KAP/Zenit) - Nesten 2.500 voksne vil bli døpt i Frankrike denne påsken ifølge katekumentjenesten i Den katolske kirke i Frankrike. For tiden konverterer rundt 9.500 voksne franskmenn til katolisismen hvert år, et tall som er fordoblet i løpet av de siste ti årene.

En studie viser at 80% av de som skal døpes er mellom 18 og 40 år og representerer alle lag i befolkningen, fra statstjenestemenn til bostedsløse. Omtrent 30% stammer fra beskjedne kår og 11% lever under prekære omstendigheter. Rundt 80% av dem tilhører ingen religion, mens 2% er sektmedlemmer. De øvrige kommer fra andre religioner. En relativ høy andel har nordafrikansk bakgrunn.

«De er mennesker som leter etter Gud. Mange er barn av 68-ere som søker en åndelig dimensjon», sier p. Dominique Sentucq, lederen for katekumentjenesten i den franske Kirken.

Kathpress 11. april og Zenit 13. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.04.2000, sist endret 18.04.2000 - 10:07