Den tredje hemmeligheten fra Fátima profeterer angivelig troskrise

Roma/Lisboa - KI (KAP) - Den såkalte tredje hemmeligheten fra Fátima taler angivelig ikke om forestående naturkatastrofer eller kriger, men om en troskrise. Dette hevdes av den portugisiske salesianerpateren Jose dos Santos Valinho i en ny bok, Reportasje fra Fátima. Han er nevø av den eneste overlevende av de tre barna som fikk åpenbaringene i Fátima i 1917. I boken, som er skrevet av to italienske journalister, bekrefter p. Valinho blant annet at en setning fra Jomfru Marias hemmelige utsagn allerede er kjent.

P. Valinhos tante Lucia dos Santos lever nå som klausurert ordenssøster i Portugal. Gud Mor sa til henne at troslæren alltid skulle bevares i Portugal, men de følgende setningene i budskapet er hemmelige. Lucia har skrevet dem ned og sendt dem til Vatikanet, og dette papiret er sett bare av pavene og noen av deres nærmeste medarbeidere. Det hemmelige budskapet handler muligens om en troskrise eller om forestående splittelser i Kirken.

I boken blir også João Marto intervjuet om Mariaåpenbaringene i Fátima. Han er bror til de to andre gjeterbarna som mottok åpenbaringene, Jacinto og Francisco Marto. Han forteller at han i lang tid regnet søsknenes åpenbaringer som lite troverdige. Men da både broren og søsteren døde tidlig, noe som var forutsagt i åpenbaringene, endret han mening.

Pave Johannes Paul II vil saligkåre Jacinto og Francisco den 13. mai, på årsdagen for den første åpenbaringen i 1917.

Kathpress 17. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.04.2000, sist endret 18.04.2000 - 10:44