Vatikanet gir ut «sosialkatekisme»

Vatikanet - KI (KAP/CWN) - Torsdag 27. april gir Vatikanet ut en bok med alle viktige tekster fra det kirkelige læreembete om sosiallæren. Boken har den engelske tittelen «The social agenda: A Collection of Magisterial Texts». Boken, som har vært under arbeid i lang tid, kalles uformelt for Den katolske kirkes «sosialkatekisme». Den starter med pave Leo XIIIs (1878-1903) encyklikaer og fortsetter frem til det nåværende pontifikat.

Med utgivelsen vil Vatikanet gjøre Kirkens delvis lite kjente lære om aktuelle økonomiske og sosiale spørsmål mer tilgjengelig for politikere, fagforeningsmedlemmer og arbeidsgivere. Ansvarlig for den 200-siders boken er Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Justitia et Pax), som ledes av erkebiskop François Xavier Nguyen Van Thuan.

Kathpress og Catholic World News 19. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 27.04.2000, sist endret 27.04.2000 - 08:59