Kirken navngir 10.000 martyrer fra 1900-tallet

Vatikanet - KI (CWN) - Mer enn ti tusen kristne som døde for sin tro i løpet av 1900-tallet vil bli navngitt i en bok som er laget av Kommisjonen for Nye martyrer. Listen forventes å være komplett i oktober eller november i år.

Listen over det 20. århundres martyrer, som har vært underveis siden 1995, er et svar på en anmodning fra pave Johannes Paul II. Kommisjonen ledes av erkebiskop Michel Hrynchyshyn, den ukrainske katolske eksark av Frankrike.

Kommisjonens sluttprodukt vil være et enormt verk på 15 til 20 bind, med en eller to sider viet til hver av de kristne «som utgjøt sitt blod for Kristus og av evangeliske grunner», sier erkebiskop Hrynchyshyn. Han sier at disse martyrene ikke nødvendigvis vil bli saligkåret.

Catholic World News 19. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 27.04.2000, sist endret 27.04.2000 - 09:03