Patriark Alexej beklager tillitskrise i økumenikken

Moskva/Bonn - KI (KAP) - Overhodet for den russisk-ortodokse kirke, patriark Alexej II, beklager det han ser på som en tillitskrise i forholdet mellom de kristne kirkene i verden og i Russland. «Den enorme tilstrømmingen av utenlandske misjonærer» til Russland har skapt «en alvorlig tillitskrise mellom ortodokse troende og annerledes troende kirker», sier Alexej i et intervju med Rheinischer Merkur i Bonn. Det er særlig oppførselen til misjonerende protestantiske grupper i Russland og nabolandene som bidrar til en skjerping av situasjonen.

Patriarken viser «forståelse» for gjenoppbyggingen av de kirkelige strukturene i de tyske lutherske kirkene i øst. Men han beskylder Den katolske kirke for proselyttisme, det vil si aktiv verving av medlemmer fra andre trossamfunn. Patriarken er spesielt bekymret for sitasjonen i Vest-Ukraina. Der driver Den katolske kirke av bysantinsk ritus «en ytterst aggressiv politikk» og forsøker å ødelegge den ortodokse kristendommen. Derfor forverrer forholdet til Roma seg.

Patriarken vurderer den russiske religionsloven av 1997 som positiv. Loven ble kritisert internasjonalt fordi den ga Den russisk-ortodokse kirke en forrangsstilling. Den tidligere loven fra 1990 innrømmet privilegier naivt og ukontrollert. Representanter for «destruktive kulter» kom til Russland med sekker fulle av penger og utviklet en livlig aktivitet, ofte også av kriminell art. Den nye loven setter pseudoreligiøs ekstremisme på plass. Patriarken sier at Den ortodokse kirke ikke kan akseptere noe skille mellom stat og kirke i Russland. Patriark Alexej mener at den verdensomfattende økumeniske bevegelsen nå befinner seg i en krise. Kirkenes Verdensråd i Genève, som representanter for de protestantiske og ortodokse kirkene tilhører, har mistet blikket på målet, kirkenes enhet. De har heller ikke noen forestilling om former og metoder for å nå dette målet. Patriarken krever «en åpen dialog mellom likemenn uten noen strukturell og konfesjonell dominans». De ortodokse kirkene har i mange år krevd en sterkere hensynstaken i Kirkenes Verdensråd.

Kathpress 20. april 2000; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 03.05.2000, sist endret 03.05.2000 - 11:04